När Svenska Amnesty av BgF inbjöds till diskussion om främlingsfientlighet hösten 1999 avböjde man med motiveringen att det var ett ämne som låg utanför Amnestys område. Inte desto mindre har Amnesty tidigare medverkat i den offentliga debatten kring just detta ämne.

Ett exempel är Christine Pamps inlägg i Aftonbladet den 10/11 1993 - vilket besvaras nedan (ett inlägg som dock inte togs in av AB:s debattredaktion):

 


Vem är fördomsfull?

Christine Pamp från Amnesty manar i AB den 10/11 svenska journalister att skärpa sig i kampen mot "fördomar och rasism". Flyktingmottagningen är tydligen mest av allt ett informationsproblem. Vad som krävs är rätt "insatser i opinionsbildningen" - CP nämner TV:s nyhetsredaktioner som föredömen.

Jag påstår följande:

Fördomar, dvs förutfattade meningar, finns inte bara hos dem som ifrågasätter den generösa flyktingpolitiken. Redan föreställningen att alla invändningar baseras på fördomar är i sig en fördom.

Det handlar inte i första hand om fördomar, utan om reella motsättningar. Olika grupper konkurrerar om begränsade resurser. En gränslös generositet mot flyktingar måste på något sätt betalas.

Effekten av att då i medierna ensidigt mala på med moralkakor och pekpinnar väcker mer irritation än det övertygar. Det bidrar till en polarisering i vårt samhälle.

Media har förvisso varit ensidiga, men inte på det sätt som CP hävdar. Man behöver inte gå längre än till denna sida - en genomgång av det som handlat om flyktingpolitik senaste året skulle visa att 9 av 10 inlägg pläderar för ökad generositet. När kritiska inlägg kommer har man "platsbrist"...

Eller tag den aktuella skandalen med falska förtidspensioneringar. Varför reagerade inte myndigheterna? Svar: det var inopportunt, kunde medföra personliga risker. Enklast var att ligga lågt och låta allt rulla på.

Apropå konkurrens om begränsade resurser. Många som söker asyl i Sverige är inte personligen förföljda, de kommer hit med lögnhistorier och har gjort sig av med sina pass. Detta drabbar naturligtvis verkligt politiska flyktingar. Borde inte detta störa en som är aktiv i Amnesty International?

Jan Milld

 

 

 Se vidare:

"Fördom" (ur "Lagom är bäst!")