Vad får diskuteras?

Till Aftonbladets "sidan tre" i december 1993:

Nu är det tydligen meningen att invandringspolitiken i Sverige ska få diskuteras på ett friare sätt en hittills. Ska man döma av Jesper Bengtssons inlägg i AB den 5/12 är dock utrymmet för nytänkande begränsat.

I sin artikel "Motvåld hjälper rasisterna" medger han att toleransen mot dem som ifrågasätter "detaljer" om invandringen inte alltid varit den bästa. Men ett stycke längre ned slår JB fast att man "bör inte diskutera att begränsa invandringen", eftersom man då "kliver över på de mörka krafternas planhalva". Det ska alltså inte finnas någon kvantitativ begränsning av invandringen.

Tydligen ska det heller inte finnas några krav på att vara politiskt förföljd i hemlandet för att få komma hit. JB skriver: "Det handlar ytterst om personlig frihet, rätten att bosätta sig var man vill i världen och att man skall veta att man får ett humant mottagande om man väljer att ta det stora och vanligen svåra steget att helt byta hemland."

Kanske har JB rätt i att motvåld hjälper rasisterna. De vill ha martyrer, och sådana bör vi 1) inte tillhandahålla. Men det finns andra sätt att hjälpa rasisterna. Ett effektivt sätt är, tror jag, att förespråka en obegränsad invandring.

Det är ju en vacker tanke att alla människor är jämlika och att alla ska ha samma möjligheter. Men världens fattigdomsproblem kan inte lösas genom att alla får rätt att bosätta sig i Sverige. Det fungerar inte, då skapar vi bara elände. Det duger inte att vi ska ta emot invandrare bara för att de söker ett bättre liv, vill få det bättre ekonomiskt. Jag talar då inte om den eventuella arbetskraftsinvandring, där det rör sig om specialkunskaper/bristyrken.

Det är naturligtvis inget att moralisera över, om människor flyr undan fattigdom och misär, men vi klarar inte att ta emot så många. De vi kan ge plats för måste vara verkliga flyktingar, som i sitt hemland riskerar förföljelse.

Visst måste förhållandena i många länder ändras. Det behövs ekonomisk utveckling och standardhöjning, det behövs politisk frihet och demokrati. Till en utveckling i rätt riktning bör Sverige efter förmåga bidraga, genom bl.a. bistånds- och utrikespolitik.

Men vi kan inte lösa dessa problem genom att låra att alla komma hit. Problemen måste lösas genom förändringar i respektive länder, och då främst genom insatser från människorna där.

Jag påstår att vi redan nu har ett problem i Sverige, genom för mycket invandring. Det har bidragit till att driva upp brottsligheten, något som drabbar vanliga knegare. Att då resonera som JB gör blir utmanande mot många svenskar. Det kan bidraga till att ge rasisterna en rekryteirngsbas som de i annat fall skulle ha saknat.

Därför måste invandringen "begränsas". Inte bara i den bemärkelsen att vi fortsätter att ha en reglerad invandring, utan också i den bemärkelsen att vi minskar invandringen till Sverige.

Jan Milld

 


1) Sedan denna debattartikel skrevs hösten 1993 har mitt perspektiv förskjutits. Jag är inte längre "vi" med en figur som Bengtsson. /JM