Mer CMR

Ur Arbetaren nr 29/05:

"NYKONSERVATIV KRITIK MOT CENTRUM MOT RASISM

Den statsstödda paraplyorganisationen Centrum mot rasism har angripits hårt i en serie artiklar i Svenska Dagbladet. Kritiken kommer ursprungligen från Immigrantinstitutet, som självt hoppades bli ett nationellt antirasistiskt centrum."

"Centrum mot rasism haft tunga krafter som vänsterpartiet, Rädda Barnen och RFSL bakom sig, liksom en del kända namn. Mest kritisk till rapporteringen är Sören Andersson, ordförande för Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, och styrelseledamot i Centrum mot rasism (CMR).

- Jag tycker ärligt talat att Svenska Dagbladets rapportering är ganska osmaklig. Där finns en nykonservativ underström, man vill helt enkelt inte att staten ska ge pengar till antirasism, kamp mot homofobi och så vidare. Jag ser en parallell till reportagen om Roks där man tog upp vissa otrevliga tendenser som verkligen fanns i den organisationen, men samtidigt förteg att de faktiskt utgör en livlina för tusentals misshandlade kvinnor i Sverige.

Han menar att många av uppgifterna från SvD:s anonyma källor är kraftigt överdrivna.

- Det var exempelvis inga 'lyxiga möbler' som köptes in, vi kastade ut de gamla möblerna som kommunen redan hade kasserat, och köpte nya på Ikea. Vi som bor i Stockholm har inte sovit på en massa lyxhotell, jag själv har bott en enda natt på ett inte särskilt dyrt hotell i Malmö. Mötes- och resekostnaderna beror på att vi ordnat flera stora möten för medlemmarna, det har inte bara varit styrelsen som rest. Och så vidare."


Ur Arbetaren nr 32/05:

"EN VERKLIG KORRUPTIONSHÄRVA

Uppgifterna om svågerpolitik och andra missförhållanden inom Centrum mot rasism stämmer. När centrets företrädare ifrågasätter dem är det bara befängda partsinlagor. Peter Karlsson, som var en av de som stod för avslöjandena i Svenska Dagbladet, försvarar här bilden av en organisation i moralförfall."

"Sören Andersson, RFSL:s styrelseledamot i CMR, säger till Arbetaren att de anonyma källornas påståenden är överdrivna. Han har fel. Källornas påståenden styrks alla av protokoll och mejl. "

"Andersson valdes in i CMR:s styrelse på senaste årsmötet, trots att han endast fick en röst enligt valberedningens nomineringslista. På årsmötet var rösträknaren en socialdemokrat som dömts för valfusk.

Vidare påstår Andersson och hans styrelsekollega Jannis Konstantis att man inte bott på lyxhotell och att de höga resekostnaderna beror på medlemsmöten.

Inte heller det stämmer. CMR hade konferens på hotell SAS Radisson Frösundavik i Stockholm - ett av de lyxigaste i Sverige. Resekostnaderna beror inte på medlemsmöten, eftersom man bara hade ett enda möte under 2004 som kostade 84 000 kronor. Rese- och logikostnader för styrelsen och anställda uppgick totalt till 574 000 kronor för samma år.

Joacim Blomqvist från tidningen Mana skriver i Arbetaren (nr 30/2005) att engagemanget i CMR sker utifrån hederlig antirasism, inte korruption. Men CMR:s stöd till antirastiska föreningar baseras systematiskt på personliga kontakter. Först köpte CMR annonser i Mana för 45 000 kronor, och sedan anställdes Manas redaktör Babak Rahimi som webbansvarig för centrets hemsida.

CMR:s bidrag från staten genom Integrationsverket bygger på samma typ av vänskapskorruption. Personer som tidigare varit anställda på Integrationsverket anställs av CMR eller får jobb som diskrimineringsutredare åt regeringen. När CMR behöver ytterligare pengar för ett projekt kontaktar de sina vänner på Integrationsverket. Exempelvis fick CMR ytterligare 100 000 kr av Integrationsverket för att arrangera FN-dagen - också detta tack vare personliga kontakter.

Personer som engagerar sig i CMR får ofta hög ekonomisk ersättning. Exempel:

Mötesarvodet är 1 600 kr per dag för styrelseledamöter.

Ordföranden och kassören får arvode på 9 600 respektive 3 400 kr i månaden. Verksamhetschefen och den webbansvarige tjänar 32 000 kr respektive 28 000 kr i månaden.

Styrelseledamöter anställs ofta som interna konsulter när uppdrag ska göras. Exempelvis fick en styrelseledamot 12 500 kr för att arrangera CMR:s invigningsfest."

"På sin hemsida propagerar CMR för en artikel som påstår att 'vita' inte kan vara antirasister."


 Se vidare:

Berikande

Nya födkrokar

IDEALITET?