Hur kan det komma sig att vi får betala så mycket i skatter, men att det ändå inte räcker till en landstäckande förlossningsvård, till bra skolor eller till trygghet på ålderdomen?

Vilka är orsakerna till den ökande våldsbrottsligheten?

Vad är demokrati?

 

 

 

 

 

MSG - medborgerliga studiegrupper