Så går det till!

Blågula Frågor låter alltid en intervjuad se texten innan den går i tryck. Vi är ju angelägna om att undvika missuppfattningar, vill rentav att det blir vederbörandes bästa argument och bästa formuleringar som kommer med.

För en dagstidning medger tidsfaktorn kanske inte en sådan efterkontroll. Desto viktigare blir då att ambitionen är stark, att fånga vad en intervjuad menar. Så är uppenbarligen inte alltid fallet.

 


I lördags (den 3/6 -00) ringde telefonen när jag var hemma på matrast och egentligen redan skulle ha hunnit utanför dörren igen. Det var en journalist från Sydsvenskan. Han konfronterade mig med påståendet att på BgF:s upprop "För ett medborgerligt samtal" fanns med även nazister som undertecknare.

Det var för mig en nyhet, och en negativ sådan. Men jag tog spontant för givet att uppgiften var sann - vi hade ju inte haft någon kontroll av vilka som anmälde sig som undertecknare.

Det tog ändå inte många sekunders funderande för mig att komma fram till den egentligen självklara ståndpunkten att

a) jag beklagar att det finns nazister i det svenska samhället

b) när de nu finns, får även de skriva under detta upprop, om de vill. Det står öppet för envar att göra.

Enda villkoret är att man tycker som det står i uppropet, och det vet man väl bäst själv.

Denna position var alltså klargjord för journalisten innan samtalet avslutades. Ändå lät han det i den tryckta artikeln framgå att jag skulle beklaga att nazister skrivit på uppropet.

Till detta kommer att de facto inte en enda nazist finns med bland undertecknarna, i varje fall har varken Sydvenskan eller Expressen givit exempel på någon sådan. Hela cirkusen baserade sig alltså på luft!*

Vad man lyfter fram är Kenneth Sandberg. Han rubriceras som "högerextremist", man lyckas få riksdagsman Sten Andersson att offentligt två sina händer och man låter moderaternas partisekretere vara chockerad.

Så lägligt, bara några dagar innan Kenneths fall ska upp till behandling i Arbetsdomstolen!

Jan Milld

 


* "Hur känns det att ha en ledamot i partiet som ofta hamnar i blåsväder?" frågar Expressen den 2/6 -00 Moderaternas partisekreterare Johnny Magnusson.

För "blåsvädret" stod i detta fall Expressen själv - någon substans därbakom fanns inte. Vad Expressen kokade sin soppa på var inte ens en spik.

Nyheter kan uppenbarligen produceras...

 


 

  Se vidare:

Vem får vara demokrat?