Oskuld igen

Svensk sjukvård är som bekant hårt ansträngd, väntetiderna kan i vissa sammanhang bli långa. Med det "mångkulturella samhället" har tillkommit nya behov av sjukvårdsinsatser.

Ur tidningen Everyday den 12/10 -00:

"3.500 KRONOR FÖR ATT BLI OSKULD IGEN

Flickor hotas till livet om de inte har mödomshinnan kvar på bröllopsnatten"

"Kvinnorna kommer ursprungligen från Mellanöstern och de flesta är muslimer. Kvinnorna har haft föräktenskapliga förbindelser..."

"Att förlora oskulden innan brölloppet är ett brott mot Koranen. Men sveket mot familjen är allvarligare. För många familjer är så kallade hedersmord enda utvägen."

I de fall som artikeln syftar på utförs operationen i Danmark, men av en sidoartikel framgår att även läkare i Sverige utför detta ingrepp - om än i hemlighet. Det sker på remiss från skolsköterskor eller ungdomsmottagningar.