Eva Ekeblad

 Ljus från Sverige

Född: 1724, i Västergötland.

Samtida med: Adolf Fredrik, Gustav III

Nyckelord: alkohol ur potatis, kvinna i Vetenskapsakademin

Död: 1786.

 Länkar:

Ekeblad 1

 Ekeblad 2

 Sprit

 

 

Eva de la Gardie föddes 1724. Som tillhörig släkten de la Gardie var hon högadlig. Efter giftermål med Clas Ekeblad blev hennes namn Eva Ekeblad. Makarna hade ett gods i Västergötland och ett hus i Stockholm.

Vad som framförallt gjort Eva Ekeblad känd är hennes bidrag till potatisodlingens genombrott i Sverige.

Framställning av brännvin ur potatis är en ganska sen företeelse. Potatisen kommer ursprungligen från Sydamerika där den odlades långt innan europeerna anlände 1492. Vid mitten av 1500-talet kom den dock till Europa och spreds sedan ganska långsamt över kontinenten. Först 1658 odlades potatis för första gången i Sverige men då enbart som en prydnadsväxt av den svenske naturforskaren Olof Rudbeck. Något senare började man i Europa att få upp ögonen för potatisen som matväxt. I Sverige tillskrivs detta framförallt Jonas Alströmer.

Mindre känt är den insats som grevinnan Eva Ekeblad gjorde då hon utvecklade möjligheten att ersätta brödsäd med potatis vid brännvinstillverkning. Potatis är mycket rik på stärkelse och är därför lämplig att jäsa alkohol ur, men processen komplicerad.

Eva Ekeblad skrev 1746 till Kungliga Vetenskapsakademien och redogjorde för potatisens användande för framställning av potatismjöl, puder och brännvin.

Potatismjöl kunde användas som smink i stället för det mycket giftiga blyvita pulvret som förorsakade stora sår i ansiktet. För att marknadsföra den nya växten lär Eva Ekeblad ha satt potatisblommor i sin peruk.

För sina forskningsinsatser blev Eva Ekeblad som första kvinna invald i Svenska Vetenskapsakademin. Detta skedde 1748, och bidrog till att ge potatisen en fast förankring i Sverige. Det skulle komma att dröja ända till 1970, innan nästa kvinna invaldes i akademin.