Röda Korset

Svenska Röda Korset har, under ledning av Christina Magnusson (princessan Christina), intagit en direkt aggressiv linje.

RK-ledningen stöder i olika sammanhang krav på en generösare flyktingpolitik, men det stannar inte vid detta. Man går också till angrepp mot dem som inte delar denna uppfattning.

Ett exempel på detta var hur företrädare för Röda Korsets Ungdomsförbund i samband med mediadrevet mot Kajsa Ekholm-Friedman 1997 gick i spetsen för krav på yrkesförbud mot henne.

Därefter gick själva RK-ledningen till aktion med melemmar inom organisationen som uttalat tvivel om det kloka i den förda flyktingpolitiken. Redan åsikten att det är bättre att flyktingar får hjälp i sina hemländer än att de kommer till Sverige (vilket varit officiell regeringspolitik från åtminstone socialdemokrterna) tog Christina Magnusson till intäkt för uppmaningar till dessa medlemmar att lämna Röda Korset.