Tabu

Under de senaste två decennierna har vi i Sverige fått erfara ett stigande antal helt extremt vansinniga våldsdåd. Ett fall i mängden gäller Västermalmsskolan i Sundsvall, i slutet av oktober 2001. En 19-åring gick in med kniv i ett klassrum på lektionstid och högg ihjäl en flicka.

Här kan spåras två tydliga mönster:

1. Sådana dåd begås i de allra flesta fall, ja nästan alltid, av personer med utländsk bakgrund.

2. Media tiger om förövarnas etniska bakgrund. Medvetet. Redaktionerna anser inte att detta har relevans.

Men relevans har det i allra högsta grad - alldenstund vi har denna enorma överrepresentation för utlänningar! Det ger ju en antydan om i vilken riktning vi har att söka problemets orsaker och dess lösning.

I Sundvallsfallet har svenska media nu trots allt rapporterat om etnisk tillhörighet. Detta sker dock "under galgen", dvs bara efter att uppgiften först kommit ut genom media i utlandet. Den 26/10 skrev New York Herald Tribune, Europaupplagan, om hur det förhöll sig. Den 27/10 gjorde också Dagens Nyheter detta.

I det aktuella fallet var pojken från Ukraina, hade en latinamerikansk far och en ukrainsk mor, och kom till Sverige i slutet av 80-talet.

Rektorn för Västermalmsskolan uttalar sig uppgivet i media. Han "ser inte att det går att skydda sig mot vansinnesdåd som detta".

Det gör det naturligtvis! Det handlar om att stoppa den typ av invandring som ger dåliga odds för integration och assimilation i Sverige. Vi måste tillåta oss en ansats till självbevarelsedrift.

Men skulle rektorn säga något sådant vore han inte rektor länge till.