Korrekt lexikon

1.

Invandringskritiska uppfattningar bygger på antingen okunskap och fördomar eller på ondska.

2.

Det gäller att undvika fel sällskap och åsikter som är utdefinierade:

a) X får inte tycka som Y, om Y är befläckad.

b) X får inte träffa, inte prata med, inte umgås med Y - då blir X besmittad.

Ingen människa kan ha integritet, i varje mänsklig interaktion vinner den onda sidan.

3.

Alla asylsökande är:

a) förföljda

b) hederliga

c) arbetsvilliga

d) tidigare politiskt aktiva (åtminstone många).

4.

Invandrare är en resurs, invandringen är berikande.

5.

Arbetslösheten bland invandrare beror främst på diskriminering, från svenskarna.

6.

Invandrare är utsatta, i riskzonen. De är inte ansvariga för sina handlingar, på dem kan inga krav ställas.

7.

Kriminaliteten bland invandrare beror på svenskarna, som inte släpper in dem.

8.

För övrigt är kriminaliteten inte så hög.

9.

Svenskar i allmänhet är främlingsfientliga och rasistiska.

10.

En invandrare kan inte vara rasist.

11.

Det är vanligare att svenskar fysiskt misshandlar invandrare än tvärtom.

12.

Det finns inga enkla lösningar, på komplicerade problem! Man ska inte fiska i grumligt vatten, leta efter syndabockar och utnyttja ett missnöje.

Men det är vad som sker om någon försöker organisera den opinion som finns bland svenskar mot den förda invandringspolitiken.

13.

Denna invandringskritiska opinion är inte stor. Skulle så ändå vara fallet bör folkviljan inte respekteras.

14.

När "det handlar om människor" ska man heller inte se till kostnader.

15.

För övrigt är invandringen lönsam.

16.

Vad som är bäst för flyktingarna ska stå i fokus. Svenska intressen är ovidkommande.

För flyktingarna är det bäst att få komma hit.

17.

Invandrare är underrepresenterade i olika instanser, och det är oacceptabelt. De ska på varje nivå finnas i proportion till sin andel av befolkningen.

18.

Vissa ord får ej användas:

a) neger

b) utlänning

c) invandrare

d) svensk.

Det finns nämligen inte "vi och dom".

19.

Om invandrare i mindre utsträckning röstar i allmänna val eller mer sällan är medlemmar i politiska partier så ligger ansvaret för detta på det svenska samhället.

20.

Alla människor är lika mycket värda. Av detta följer att alla människor är likadana, inga kulturella skillnader existerar.

21.

Av detta följer också att alla människor har samma rätt att bo i Sverige, och uppbära svenska bidrag.