Korrekta ministrar

Alla människor är lika mycket värda. Utifrån detta konstaterande eller denna grundvärdering har de politiskt korrekta dragit den slutsatsen att alla människor också är likadana. Det finns inga kulturella skillnader.

När s-ministrarna Mona Sahlin och Margareta Winberg skulle kommentera frågan om hedersmord i Dagens Nyheter lät det således så här:

"Vi får aldrig acceptera talet om hedersmord. Ingenting bevisar att våldet mot unga kvinnor är kulturellt betingat. Det handlar endast om mäns våld mot kvinnor..."

 


De båda ministrarna får dock svar på tal av Dilek Yaras, kolumnist i Metro, den 19/12 -00:

"Genom att individualisera hedersmorden till 'några mäns förvridna attityder och människosyn' vilseleder vi människor. Det är stor skillnad mellan vanligt våld och hedersmordet, som tar sin näring ur traditionen och i allra högsta grad är ett planerat och organiserat mord. Vi vet att i hela världen förekommer våld mot kvinnor, men i hela världen förekommer inte hedersmord.

Alla kultur och tradition är inte alltid bra. Kulturer är levande och kan och bör förändras med tiden till något bättre."

Yaras konstaterar att hedermord riktar sig mot kvinnor som hotar familjens heder, genom tankar som de tänkt eller handlingar som de utfört.

Orsaken till att de har dragit skam över familjen kan vara att de blivit våldtagna, haft utomäktenskapliga förhållanden eller vill gifta sig med någon annan än den som familjen valt ut.

Familjerådet kan så utfärda en dödsdom, som någon uppdras att verkställa.

 


 

 Se vidare:

Baksi om hedersmord

Mona-meny