Matematik, befolkning och energi

På Youtube finns ett föredrag av den nu pensionerade professorn Albert Bartlett utlagt, i åtta delar. Föredraget handlar om den ständiga ekonomiska tillväxten, med hela tiden ökande uttag av energi.

Bartlett visar hur detta är en långsiktigt ohållbar utveckling, då det rör sig om ändliga tillgångar av naturgas, olja och kol. Vi närmar oss eller har redan passerat "Peak Oil" - den punkt då utvinningen av olja ofrånkomligen minskar år för år.

Vilket kommer att medföra inte bara högre oljepriser utan även högre priser på andra energislag. Bartlett visar att användning av jordbruksmark för framställnng av etanol nte kommer att förslå långt.

Föredraget har rubriken "Arithmetic, Population and Energy" och är alltså på engelska. Bartlett talar dock tydligt och är mycket pedagogisk.

Tag dig tid att lyssna igenom de åtta delarna!

 

"The Most IMPORTANT Video You'll Ever See":

Del 1:

http://www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY&feature=channel
 

Del 2:

http://www.youtube.com/watch?v=Pb3JI8F9LQQ

Del 3:

http://www.youtube.com/watch?v=CFyOw9IgtjY&feature=channel
 

Del 4:

http://www.youtube.com/watch?v=yQd-VGYX3-E&feature=channel
 

Del 5:

http://www.youtube.com/watch?v=t-X6EpvWWu8&feature=channel
 

Del 6:

http://www.youtube.com/watch?v=-3y7UlHdhAU&feature=channel
 

Del 7:

http://www.youtube.com/watch?v=RyseLQVpJEI&feature=channel
 

Del 8:

http://www.youtube.com/watch?v=VoiiVnQadwE&feature=channel


På Youtube finns också en annan och kortare film där Albert Bartlett medverkar, kring samma tema om nödvändigheten av en radikal kursomläggning beträffande både befolkningsökning och energiuttag:

http://www.youtube.com/watch?v=dneFzINvSI8


 Se vidare:

Small is beautiful

Svart jord