Gråtfärdigt

En artikel i Arboga Tidning den 10/9 -02 ger anledning till åtminstone två reflexioner:

Inte underligt att kommuner och lokalbefolkning blir alltmer negativa till att ta emot "flyktingar" (det har nu gått så långt att Migverket måste gå bakom ryggen på kommunerna för att placera ut sina asylanter)

Inte underligt att småföretag får svårigheter att gå runt ekonomiskt, eller att försäkringspremier och varupriser går upp.

Ur tidningsartikeln:

 


"Stölderna i Arbogas butiker har blivit legio. Affärsmännen vet inte vad de ska ta sig till. Tjuvarna blir allt fräckare. De går bara in och plockar för sig av det de vill ha. Nu talas om att anställa väktare.

Sedan något år tillbaka har antalet stölder och snatterier ur butikerna ökat drastiskt.

- Flera butiksägare är gråtfärdiga då de inte vet vad de ska göra. Nu anmäls heller inte brotten då affärsmännen anser att det är lönlöst. Polisen har inte resurser att ta tag i problemet. Anmälningarna läggs bara på hög,.."

"...Det är i första hand de mindre butikerna som drabbas. Där finns bara en eller två personer i butiken. Dessutom är de ekonomiskt känsligare för stölder.

- Nu har också vaktbolagen uppmärksammat att vi har problem och har erbjudit sig att hjälpa till. Men ska vi verkligen behöva anställa väktare för att skydda affärerna,.."

 

"Ett annat problem är att personer som väntar på att få sina asylärenden prövade inte behöver stanna på förläggningarna. ... Personer från flera andra länder kommer till Sverige och söker asyl, väl medvetna om att de inte kommer att få det. Under tiden de vistas i Sverige ägnar de sig åt brottslig verksamhet."