image
image
image
image

 Ur FRI INFORMATION:


Kulturberikning?

De äntligen uppmärksammade hedersmorden på invandrarkvinnor utförda av makar eller bröder, har medfört att invandrarkulturer börjat diskuteras i andra termer än tidigare. Visserligen har den moraliska eliten snabbt fastslagit att även svenska män dödar kvinnor, är det alltså svensk kultur? Man vill inte erkänna att skillnaden är ganska stor mellan en man från skamkulturens länder som röner allmän uppskattning bland släkt och övriga landsmän för sitt bestialiska dåd och en svensk kvinnomördare som för alltid är utfrusen från alla sociala sammanhang.

Vårt land med sin s k skuldkultur - allt är svenskarnas, västvärldens, den vita rasens fel, världssvälten, överbefolkningen, de fjärran inbördeskrigen, miljöförstöringen, Förintelsen, slavhandeln, kolonialismen och allt annat i all oändlighet - har följaktligen berikats med ett snabbt ökande antal individer med skamkultur, där familjens, släktens, nationens heder är oupplösligt förenad med kvinnans sexuella vandel.

Beklämmande eller intressant är de många intervjuer med invandrare av båda könen som fritt och oförblommerat i press och etermedia kunnat uttrycka sitt förakt för svenskarna, utan att någon enda påpekat att detta faktiskt är rasism och hets mot folkgrupp, den svenska folkgruppen. Svenska kvinnor "horar sig", svenska flickor "har ingen skam" har vi fått höra av aggressiva, i huvudsak unga invandrade män och kvinnor från kulturer, där man tydligen inte skäms för bidragsberoende eller för släktingar som gör sig skyldiga till våldsbrott, bedrägerier, bidragsberoende.

Den svenska kulturen har emellertid berikats inte bara av skamkultur och hedersmord. Vi har sluppit vår gatufrid. Allt fler svenskar avstår från att gå ut på kvällarna, man är rädd för rån och misshandel. Allt fler föräldrar undrar om deras svenska ungdomar skall klara fredagskvällen utan att bli knivskurna. Överfallen på äldre svenskar såväl i hemmen som utomhus dagtid. Åldringsrånen har blivit vardagsföreteelser i många delar av vårt land.

Allt flera lärare hotas och misshandlas, speciellt i storstädernas förortsskolor. Rånen mot butiker och bensinmackar ökar. Vandaliseringen tilltar, krossade skyltfönster, nedklottrade husfasader tillhör numera det svenska landskapet.

Djurkulturen har berikats med rituell svartslakt och hundhetsning bl a.

Krogslagsmål, maffiaorganisationer, torpedverksamhet, illegala spelhålor är numera en del av den svenska kulturen. Narkotika sprids lavinartat, inte minst den typiska invandrardrogen rökheroin.

I takt med mångkulturens utbredning i det svenska samhället skärs ned på försvar, polis, tull, domstolar. Sverige är på väg att bli ett eldorado för den internationella brottsligheten och ett helvete för svenskarna.

"Nu tar vi över" och liknande dekaler syns understundom på T-shirts burna av invandrarungdomar. Så sant. Och svenskarna saknar mod och medel att göra motstånd. Vem vill riskera bli skälld för rasist, nazist, eller liknande eller t o m bli misstänkt för politisk brottslighet (se sid 5). Visst har den svenska kulturen - om den nu någonsin funnits - blivit berikad!
image


 
image
 
 
image