image
image
image
image

Naturaliserade afrikanerI Sverige bosatta personer med medborgarskap i afrikanska länder, personer som förvärvat svenska medborgarskap.:

Totalt hade nära 29.000 afrikaner naturaliserats t.o.m. 1998.

Intresset för att bli svenska medborgare är större än bland andra grupper. Jämför exempelvis med utomnordiska invandrare från övriga Europa.

Varför intressera sig för naturalisering? Svar: det säger något om huruvida man ser sig själv som flykting eller migrant, om han är här tillfälligt eller permanent.

Varför intressera sig för just afrikaner? Svar: de kommer från länder långtifrån, om det bara gällde att finna en fristad borde det ha kunnat finnas länder på närmare håll. Det är innebörden av första-asyllandsprincipen.

image


 
image
 
 
image