image
image
image
image

 


Omänskliga rättigheter

Ur inlägg av signaturen "Ezar" den 24/1 -04, på debattsajten för den norska tidningen Aftenposten:

Jag trodde att den gode nordmannen såg det som jag ser, men i dag är den "gode nordmannen" ett politiskt korrekt pack som med rätta kan kallas landsförrädare. Vi kämpar, men ibland tycks det hela meningslöst, något som jag är säker på att många motståndsmän kände när de stångade huvudet mot väggen i sin kamp mot den tyska invasionen. Finns det i dag "goda norrmän", några som inte ropar hurra till slöjor och vill öppna möjligheter för massiva grupper av muslimer till Norge?

Tyvärr får jag inte den gode nordmannen på min sida, man låter sig hellre invaderas och trampas på. Vi har fått in ett nytt herrefolk i detta land som ska ha allt det som vi har fått jobba för under de arbetsår när man pungar ut till ett mer och mer urvattnat och nihilistiskt samhälle. Förr i världen erövrades land med hjälp av militärmakt. När militärmakten hade röjt undan motståndet kom kolonisatörerna och bosatte sig på erövrade landområden. Tyskarna hade samma plan, först erövring med maskingevär, tanks och flygplan, sen skulle herrefolket skicka kolonisatörer för att skapa lebensraum för ett ökande antal germaner. I Norge har araber och pakistaner inte behövt använda militärmakt för att skapa lebensraum för den ständigt ökande befolkningen i Mellanöstern och i Pakistan, de bara kommer i hopar, viftar med internationella konventioner, mänskliga rättigheter och "rasism" och bosätter sig i egna kolonier och förökar sig genom barnafödslar och familjeföreningar och sitter med jokern på hand.

Vet du vad jokern heter? Det är mänskliga rättigheter, rasism, självpåtaget dåligt samvete för två hundra års västerländsk kolonisation av tredje världen, medan man glömmer att den muslimska världen har koloniserat och utnyttjat främmande länder i över 1 500 år! I Norge byggs det moskéer på statens räkning, det vill säga för dina och mina pengar, vidare måste den arbetande skattebetalaren föda en ständigt ökande befolkning med massivt understöd, människor som inte ger något tillbaka, utan snarare äter upp våra socialförsäkringspengar och pensionsfonder. Vidare blir norrmän rånade, våldtagna, bestulna och mördade av ryssar, albaner, araber och pakistaner som utnyttjar ett naivt system som förr skapades för människor med heder och lojalitet i en enhetlig och homogen stat.

Det vandrar officiellt sett omkring 30 "asylsökare" i Norge som är potentiella mördare, men detta är bara toppen av isberget för myndigheterna vill hellre dölja de faktiska siffrorna än att klart och kraftfullt säga ifrån att väldigt många som kommer till Norge inte har identitetspapper. Bakom dessa "identitetslösa" döljs det säkert en och annan rättskaffens person som uppriktigt önskar bidra till det norska samhället, men man måste ju anta att dessa som kommer utan papper inte kan ha helt rent mjöl i påsen, men den politisk korrekta fegingen ursäktar det hela med att den som flyr har fråntagits sina papper av de myndigheter som "förföljer" den "stackars" asylsökaren.

I Norge har kosovoalbanska och pakistanska ligor etablerat sig som importerar och vidaresäljer heroin utan att den erövrade norrmannen kan göra någonting alls. Och medan dessa ligamedlemmar sitter i sina Mercedesar och Audier hånflinande åt den dumma norska skattebetalaren står den erövrade rådvill och letar efter "rasister" och andra ursäkter för sin egen tafatthet och talar om den goda berikande maten som invandrarna kommer med till Norge. Samtidigt som dessa ligor gör sig stenrika på norrmäns dumhet pressar sig befolkningen från de överbefolkade områdena i Pakistan och Mellanöstern in till väst och Norge. Att det nästa år beräknas komma 35 000 pakistaner till Norge för att kolonisera detta land tycks ingen bry sig om och dessa 35 000 är enbart från Pakistan - hur många kommer att komma från Libyen, Marocko, Iran, Östeuropa och Irak?

Norge har visat sig så "humant" att vi inhyser storförbrytare och terrorister utan att det erövrade folkslaget kan göra någonting alls. Vi har en Soheila Andrawes, vi har några flygkapare, vi har Krekar, vi har dessa libyer som mördade en frälsningsarméofficer, vi har mördaren som stack ihjäl en intet ont anande busschaufför och många andra "enstaka fall" som det är på modet att kalla dessa mördare, tjuvar och snyltare. De har sina storslagna humanistiska försvarare som bara ser "enstaka fall" och inte helheter. Hade dessa "humanistiska" tokar haft någon förståelse för historia skulle de kanske ha tänkt sig för två gånger innan de försvarade denna fredliga erövring av det gamla norska homogena landet.

- - - - - - -

Demokratins undergång

Förr i världen var tilliten till Kyrkan stor, den var en maktfaktor som alla måste böja sig för och visade vägen för både moral, folkvett och respekt för medmänniskor och överhet. I dag finns det inte respekt för kyrkan och dess moraliska budskap. Välförtjänt eller inte är nu en samhällstötta så att säga knäckt och det som har kommit i stället är mänskliga rättigheter och de norska (europeiska lagarna). Vi anser de norska lagarna och europeiska, tillsammans med de fundamentala mänskliga rättigheterna som det överlägsna skrivna ordet och värt att efterfölja. Vem efterföljer dessa lagare och mänskliga rättigheter...är det den vanliga europeiska medborgaren, eller är det inträngare som ska njuta gott av dessa välmenande och naiva formuleringar?

Det är trots allt bara ord som vi européer är förpliktade att följa, understödja och handla efter. De allra flesta européer följer denna mänskliga rättighetstanke, men i dag verkar det som om Europa blir befolkat av individer som inte använder dessa regler till annat än att berika sig med våra skattepengar, stjäla, mörda och bedriva knarkhandel. Detta kan de göra i skydd av den regel som formulerades för att skydda den vanliga normala medborgaren mot övergrepp. De kan visserligen straffas i de länder som de förbryter sig mot, men är de tidigare dömda och eftersökta i sina hemländer för brott är det inte omedelbart lätt att skicka tillbaka dem till deras hemländer. För det första har många kastat sina identitetspapper. Bara förra året var det över 10 000 asylsökare som kom till Norge utan identitetspapper och i procent betyder det att i januari 2003 var 75 procent av asylsökarna utan pass, medan siffran steg till 89 procent i maj. Då kan man fråga sig om skälet till att de kastar sina papper. Hade man varit kriminell, vem skulle ha sölat med att resa till ett land där du inte behövde papper och fick gå fritt bland en tämligen naiv befolkning, råna, våldta, bedriva knarkhandel och veta att du inte kunde skickas ut samtidigt som att du visste att straffen inte var i närheten av det du kunde få i det land som du "flydde" från?

I Danmark har den nya asylpolitiken väckt harm runt i det politiskt korrekta Europa och hela tiden läser vi knallhårda angrepp från Sverige och från Norge mot danskarnas åtgärder mot den gränslösa tillströmning som de har upplevt de senaste tjugo åren. I Aftenposten kunde vi läsa en artikel skriven av Simen Sätre med titeln "Ikke längre dejlig att vare Norsk i Danmark" där han beklagar sig över bristande humanism och deras stränga invandringspolitik. Det Sätre kanske inte inser är att danskarna har lessnat på bristande integration av icke-västerländska invandrare, det ökande våldet och de enorma utgifterna som går till en felslagen invandrings- och integrationpolitik. Forskningsinstitutet Rockwoolfonden offentliggjorde 2002 mycket mörka siffror som visade att varje dansk bidrog till statskassan med 20 000 kronor, medan en invandrare från ett icke-västerländskt land kostade den gemensamma kassan 50 000 kronor. Och här kommer de internationella konventionerna och mänskliga rättigheterna in med fördömanden, så att det kan förefalla som om danskarna inte ska ha moralisk rätt att föra en självständig nationell politik. Enligt FN är den nya danska asylpolitiken i strid med internationella konventioner för att danskarna har halverat nivån på socialbidraget och skärpt rätten till familjeföreningar. Men ställer FN sig frågan om Danmark har råd att ha invandrare som kostar det danska samhället i genomsnitt 50.000 per individ? Hur länge skulle det således ha gått med välfärdsstaten om detta skulle fortsätta med ständiga tillströmningar av "asylsökare"?

Enligt KRIPOS försvinner det varje månad 500 så kallade asylsökare från mottagningarna och ingen vet var de är. I stället för att arbeta för att hitta dessa svarar OMOD med att föreslå amnesti. Amnesti för vem? Ingen vet vem de är eller varför de kommer, och om polisen utför mer kontroll av invandrare och asylsökare på gatan svarar NOAS med att "Norge håller på att bli en polisstat". Vem ska man då ta hänsyn till? Den vanliga medborgarens säkerhet eller de tickande bomberna som far runt i hela landet? Om en asylsökare har rent mjöl i påsen skulle det inte vara något problem för personen att identifiera sig. Detta skulle gagna den som blir kontrollerad samtidigt som medborgaren känner att något görs. Att svara med den typen av retorik är att inte ta på allvar de som med rätta känner sig ängsliga med tanke på att flera norrmän har blivit rånade, våldtagna och dödade av asylsökare. Vi lugnas med att det är enstaka fall och enligt UDI-chefen Nordby är det bara 1 % av asylsökarna som är kriminella. Denna siffra verkar föga trovärdig när polisen kunde berätta att 38 % av de asylsökare som kontrollerades under andra kvartalet 2003 blev gripna för kriminella handlingar eller andra anmälningar från olika asylmottagningar. Som exempel kan man ta Hemne asylmottagning där tjugo procent de boende stod för en hel rad kriminella aktiviteter, eller från Ila transittmottagning där en del [lokalinvånare] fortfarande blir hotade och trakasserade på väg till och från jobbet. Det finns alltför många exempel på att det inte är "enstaka fall" som den norska medborgaren ska nöja och lugna sig med.

Men det står mäktiga krafter bakom för att upprätthålla dagens asylinstitut där makt, pengar, prestige och moralitet är de största. Advokat Trygve Tveter tjänade mer än 3,3 miljoner kronor på sin verksamhet som asyladvokat i fjol. Dessutom säger hälften av de tillfrågade asylsökarna i en undersökning att de aldrig hade sett advokaten men pratat med dem på telefon. Det hela har varit en guldgruva för advokaterna men kan bli en katastrof för landet, i form av brist på tillit till advokatkåren, prislappen som till syvende och sist drabbar skattebetalaren, och öppnande för att finna smyghål för att asylsökaren ska få uppehållstillstånd i ett land som "flyter av mjölk och honung".

Vidare har vi de mäktiga krafter som är anställda i asylindustrien i form av den enorma byråkrati som måste till för att behandla ansökningar, driva asylmottagningar, administrera bostäder och förflyttningar. Vidare kan man föreställa sig ankarinvandrare som vill hämta sina kusiner, sina föräldrar, sina barn och sina kommande äkta män och kvinnor som ytterligare kommer att leda Norge till ett multikulturalistiskt helvete med senare krav på egna territorier, påverkan på skolverket och annan generell förändring av det samhälle som vi kände som homogent och med relativt få konflikter.

I dag är lagen och de mänskliga rättigheterna den största moraliska börda som Europa har påtagit sig som på längre sikt främjar hat, våld, död och hemskheter och något som just banar väg för splittring och i sista hand en ny Hitler:

Alla ska givetvis behandlas enligt norsk lag hur rasistiskt detta än låter, ja, för de norska lagarna är bättre än andra länders lagar och med detta diskriminerar man och nedvärderar andra länders perfekta och rättvisa lagar, tro, moral och samhällsuppfattning. Norge är fullproppat med advokater och godhetsindustriarbetare, klara att beskydda människor med lagen och de mänskliga rättigheterna i sin hule hand. Men med tiden har dessa lagar och mänskliga rättigheter blivit lika heliga som det som den politiskt korrekta bermen tycker att kyrkan har blivit. För det var inte länge sedan som kyrkans heliga lag var det som gällde i samhället. Var är kyrkans lag i dag? Den är trakasserad, förödmjukad och har lett prästeståndet till en sekundär betydelse i det norska samhället. Och det som snarare framhävs är de mänskliga rättigheterna och det norska lagverket. Men användningen av det norska lagverket och innehållet i de mänskliga rättigheterna har börjat visa sin inneboende oduglighet, den skyddar inte den vanliga medborgaren utan tvärtom förbrytare, inträngare och individer utan moral, respekt och förståelse av att detta är ett gemensamma tillgångar inarbetade under hundratals år genom ideologisk kamp och politiskt våld mot det som alltid har varit övermakten. Dessa mänskliga rättigheter och lagar används mer och mer av ett pack som mer och mer har förstått sina rättigheter men glömt plikten för att just upprätthålla det som förr framstod som ett rättvist system.

När det har gått så långt skulle det vara mig en sant nöje att på nytt introducera en diktatur som först upphäver de lagar som i dag är orättfärdiga och skyddar skurkar och inträngare, [en diktatur] som ignorerar internationella konventioner vilka tillåter en ström av främlingar till rika länder som konkurrerar om idogt upparbetade gemensamma tillgångar, bostäder, territorier och makt, [en diktatur] som skrotar de föråldrade mänskliga rättigheterna som många använder för att rättfärdiga invandring och skyddar invandrade rackarpack som mördar, stjäl och våldtar, [en diktatur] som fråntar de fräcka advokaterna deras levebröd och tar bort den äckliga godhetsindustrins grund som nu anställer tusental efter tusental människor som inte har ett enda förhållande till de pengar som betalar för deras existens. Dessa godhetsapostlar tar emot pengar utan att de bidrar med något annat tillbaka än hån och förakt för de som betalar deras lön. De friger förbrytare, haier falska asylsökare och ser till att de, som påbröd på sin lön, får in ett pack som vi måste betala ännu mer för.

Många anser att narkomaner, gamla, sjuka och invalider är en belastning för samhället. Detta är och måste vara fel. Dessa kostar inte så mycket, dem ska vi ha råd med. Däremot har vi en välavlönad advokatkår som lever på skattebetalarnas pengar och ofta undergräver respekten för rättvisa, moral och lag. De som vränger lagarna för att berika sig lever just på hederligt folks lojalitet till staten eller de som administrerar våra pengar. Men nu visar det sig att de som administrerar våra pengar använder dem till sådant som på längre sikt kommer att krossa oss. De används till att analysera lagverket och dess smyghål så att orättvisor skyddas, med lagen i hand och dessa så kallade mänskliga rättigheter som i stort sett används till att försvara förbrytare, lögnare och lönen till dessas försvarare.

Enligt Dagsavisen 21 juni 2003 bekräftar UDI att det sitter flera mördare i olika flyktingmottagningar i Norge och utlänningsdirektoratet får inte informera mottagningarna om deras kriminella bakgrund. Bakgrunden till detta var ett rånmord på en äldre frälsningsarméofficer i Haugesund där två asylsökare blev misstänkta för ogärningen, varav den ene var efterlyst för mord i sitt hemland och riskerade dödsstraff. Det vill med andra ord säga att alla de som har begått ett allvarligt brott i sitt hemland och riskerar dödsstraff inte kan skickas tillbaka för att Norge har undertecknat ett internationellt avtal som garanterar att individen ska behandlas enligt de mänskliga rättigheterna. En annan intressant upplysning är då det avslöjades att det bor krigsförbrytare i detta land, inte bara ett par, utan det visar sig vara flera hundra som har välkomnats till de mänskliga rättigheternas land. Och även om de inte är välkomna kan man dessvärre inte utvisa dem, tack vare dessa internationella konventioner, Norges lagar och de mänskliga rättigheterna.

En diktator ska upphäva lagverket och ställa dessa godhetssnyltare på kö tills diktatorn har kunnat samla ihop en grupp ädla förnuftiga hövdingar och formulera ett nytt lagverk där dessa högavlönade snyltare antingen får acceptera att arbeta för idealism, rättvisa och respekt för de som betalar deras lön, eller resa någonstans där deras snyltaregenskaper kommer mer till sin rätt. Både advokater, politiker och godhetsindustriarbetare håller på att undergräva demokratin och det samhälle som vi känner och banar väg för äkta extremism, våld, hat och hemskheter.

I Norge har vi flera oönskade individer av vålds-, terroristisk och krigsförbrytarkaliber som den laglydiga samhällsmedborgaren inte kan bli kvitt och måste betala för, vi har ett par flygkapare, flera mördare, en terrorist av dimensioner, knarklangare som går fria för att man fruktar för informanters liv och säkert fler som lagen inte kan göra annat än att skydda, i stället för att lagen ska skydda oss vanliga samhällsmedborgare mot orättvisa. Det hela är en skärande ironi....lagen och de mänskliga rättigheterna har blivit vår största fiende...........

Vem har maktmonopol på de mänskliga rättigheternas grund? De som kontrollerar de mänskliga rättigheterna kontrollerar flocken och den används till att få oändlig makt, rikedom och prestige. Fortfarande pratas det i sentimentala och religiösa termer om den nya Herren Gud, eller med andra ord de mänskliga rättigheterna, som om det skulle vara en gudomlig kraft i varenda mening som formulerar den nya maktgrunden. De mänskliga rättigheterna har blivit det som kyrkan och dess lära var för maktmänniskorna och den ledande eliten för några generationer sedan. Det moderna västerländska samhället är inte längre baserat på Gud och bibeln eftersom denna gamla maktgrund har förskjutits till fördel för 1948 års förklaring om de mänskliga rättigheterna och denna kommer att lida samma öde som Kyrkans moraliska maktgrund.

Slusats:

Om de mänskliga rättigheterna och internationella konventioner strider mot de nationella intressena, bör de ignoreras och bara användas som vägledande och inte som något som man måste underordna sig.

image


 
image
 
 
image