S i Danmark (2)

"Det var rätt åt oss att förlora valet". Så löd rubriken till en artikel i den danska dagstidningen Informationen i juli 2003. Den handlar om socialdemokratin i Danmark:

"Sedan valet 2001 har den danska Socialdemokratin ändrat kurs på centrala, värdepolitiska områden. Partiet vågar bara inte att tala om det för väljarna."

Ordföranden för unga socialdemokrater (DSU), Kristian Madsen, anser att partiet måste "göra en insats för att återerövra trygghetsbegreppet":

"Socialdemokratin har i många år haft patent på definitionen av 'trygghet', men vi har kopplats den till den offentliga sektorn. Det har blivit en fråga om: 'Får jag tillräckligt från det offentliga?' När det tidigare handlade om att den enstaka dansken skulle kunna skapa en plats för sig själv.En massa människor i Danmark har den rimliga önskan att ha möjlighet att bygga upp en tillvaro för sig själva och familjen utan att ha något med det offentliga att göra. Och att säkra dem den möjligheten - det är också en form av trygghet. Men den dimensionen har vi inte lagt in i begreppet."

"Till kommunvalet i november 2001 gjorde vi i stället en valplakat som handlade om 'trygghet för de äldre'. Den visade två kaffekoppar. På den ena stod det 'farfarsmor' och på den andra stod det 'Hjælper*'. Det skaptes alltså en direkt koppling mellan trygghet och den offentliga sektorn."

Detta är, menar Madsen, fel:

"Om du frågar en 20-årig i dag: önskar du ett politiskt parti som kan ge dig trygghet, så kommer han att svara: Nej tack, jag föredrar Venstre- folket och deras frihet. Och den reaktionen har vi själva bett om, därför att vi har utsatt trygghetsbegreppet för en styvmoderlig behandling."

Kristian Madsen anser att dansk socialdemokrati misslyckats på två områden: hårdare straff för brott och en uppstramning av utlänningslagen:

"Vi fick den där lite halvarroganta inställningen till våra egna väljare. Och när folk sökte att sätta invandrarna och kriminaliteten till debatt, sade vi: Det är inte alls något problem - se på denna statistik, som visar att allt går ganska bra."

"Om vi hade vunnit valet, hade det inte kommit någon reform av utlänningspolitiken. Vi kunde inte ha lagt fram de uppstramningar som VK-regeringen har fått igenom och som vi till stor del har anslutit oss."

Danska s röstade i folketinget för regeringens förslag om uppstramningar i utlänningslagen.

Partiet har enligt Madens gjort påtagliga förändringar på det värdepolitiska området, som gör att partiet nu kommit i bättre samklang med sina väljare. Men av rädsla för interna stridigheter vågar man inte riktigt medge detta. Något som DSU-ordföranden anser vara fel:

"Vi borde säga högt och tydligt: vi har ändrat hållning på dessa områden. Inte bara för att det var nödvändigt men också för att det var rätt, men vi kunde inte se det, därför att vi skulle till möte i Bryssel." 

Detta bäddar, anser DSU-ordföranden, för en ny valförslust. Han anser att s öppet bör stå för sin kursändring i invandringspolitiken, samtidigt som partiet blir mer offensivt på andra områden:

"Vi kunde fråga: Varför är 15-20 procent av alla, som lämnar folkskolan, funktionella analfabeter? Var finns den stora socialdemokratiska planen, som skall bringa detta talet ner till ett par procent? Vi har många möjligheter för att angripa regeringen vid att sätta fokus på de problem som gäller folks vardag. Det finns mängder av områden, där de borgerliga inte har vaknat upp".

 


 

*) Ordet "hjælper" på dansk betyder både substantivet "hjälpare" och verbet "hjälper".