Aktuell kommentar - vecka 24/08

 

 

 

1984?

 

KRIG ÄR FRED

FRIHET ÄR SLAVERI

OKUNNIGHET ÄR STYRKA

Så löd Partiets tre slagord i George Orwells framtidsroman från 1948.

Nu är år 1984 passerat - har Orwells dystopi besannats? Till stor del är det onekligen så.

Detta kan konstateras av den som följt den invandringspolitiska debatten i Sverige.

• Invandringen påstås envetet vara "berikande" - samtidigt som man har problem att få kommuner att ta emot tillräckligt många av de nyanlända, samtidigt som svenskar flyttar bort från invandrartäta områden och samtidigt som statistiken tydligt visar hur egenförsörjningen är alarmerande låg bland invandrare från icke-västländer.

• Alla utlänningar som tagit sig till Sverige klassas automatiskt som "flyktingar", trots att charterflygen nu går fullsatta för semesterresor till respektive hemland.

• Man hävdar att inget svenskt egentligen finns, ingen svensk kultur och inga svenskar (det finns inte "vi och dom") - samtidigt som allehanda brottsliga utlänningar med svenska medborgarskap framhålls vara "svenskar".

• Man mässar om "alla människors lika värde" - samtidigt som det mörkas kring det omfattande rasistiska våldet mot svenskar.

• Man kampanjar mot "främlingsfientlighet" och diskriminering av invandrare, trots att svenskfientligheten och diskrimineringen av svenskar i verkligheten är ett sannolikt större problem.

• Man har givit ordet "demokrati" en helt ny innebörd. Det är inte längre fråga om folkstyre och fri information, istället betyder det att tycka som makthavarna.


Ser vi till yttrandefriheten är det också dåligt beställt. Massmedia agerar som förmyndare för medborgarna. Beträffande invandringens konsekvenser har man lagt på ett lock.

Mörka moln tornar här upp sig, om vi ser till utvecklingen inom EU och vad som händer inom andra västländer. Nyligen dömdes i Frankrike Brigitte Bardot till dryga böter för ett kritiskt uttalande om muslimer och deras inställning till djurens rättigheter.

Ur detta perspektiv blir det konsekvent, att regeringen nu föreslår utökade möjligheter till övervakning av medborgarna med avlyssning av telefonsamtal. Storbrorsamhället rycker närmare!


Det nya lagförslaget kommer förmodligen att drivas igenom i riksdagen, med hjälp av partipiskan. I Sveriges riksdag röstar ju ledamöterna inte efter egen övertygelse, utan efter direktiven från respektive partiledning.

Detta aktualiserar en annan fråga: varför ska vår riksdag bestå av så mycket som 349 ledamöter?

Skulle det inte räcka med 7 ledamöter, där envar har ett antal röster? Som på en bolagsstämma.


 Se vidare:

Iskall vindpust

Lagstiftad sanning

Tankebrott

Tankekontroll

Åsiktsförbud