Aktuell kommentar - vecka 12/07

 

 

Svenskt försvarskrig i Afghanistan?

På kort tid har den svenska försvarspolitiken lagts om 180 grader.

Invasionsförsvaret med en värnpliktsarmé, för att skydda det egna territoriet och den egna befolkningen, har i expressfart och närmast panikartat avskaffats. Jämfört med Finland är Sverige nu avrustat - vi har bara 5000 soldater att sätta in vid en allvarlig kris.

Istället har vi fått ett "insatsförsvar", där svensk trupp ska sändas till olika delar av globen, i praktiken att strida under ledning av USA.

• Detta har skett utan offentlig politisk debatt, utan att svenska folket har tillfrågats. Här är de stora riksdagspartierna överens.

• Det har skett utan genomlysning av konsekvenserna. Makthavarna verkar inte ha klart för sig vad de givit sig in på.

Detta tydliggörs av det aktuella exemplet: Afghanistan.


Inom ramen för ISAF - International Security Assistance Force - befinner sig nu svenska soldater i Afghanistan. ISAF har FN-mandat, sanktionerat av säkerhetsrådet 2001. Sedan 2003 står det dock under ledning av NATO. Uppdraget gällde från början bara huvudstaden Kabul, men uppdraget har sedan utvidgats till att gälla även andra delar av Afghanistan.

Svensk trupp verkar inom området kring Mazar-i-Sharif i norr. Riksdagsbeslutet i januari 2002 gällde 45 svenska soldater till ISAF. Nu finns 250 på plats i Afghanistan.

Uppdraget har från början varit att verka "fredsbevarande". Med Sveriges goda internationella anseende och ett mandat från FN, med de bästa intentioner att hjälpa civilbefolkningen och det faktum att norra Afghanistan varit ett relativt lugnt område kunde synas att det fanns grund för förhoppningar om att få ägna sig att "bevara fred".

Nu tonar dock en annan och mer hotfull bild fram, där det mer handlar om att deltaga i ett krig - tillsammans med USA.

I november 2005 dödades två svenska soldater av en vägbomb. Man fick snart klart för sig vilken grupp som låg bakom attentatet. En militär operation, där både amerikanska och svenska trupper deltog, ledde till att gruppens ledare nu är död. Någon klar gräns mellan amerikanska och svenska truppers insatser finns inte längre.

Ingen skugga ska kastas över den svenska militären. Man gör förmodligen, efter de förutsättningar som föreligger, ett bra jobb. Problemet är att man fått ett omöjligt uppdrag.

Det är naturligt, efter att kollegor dödats, att man vill ge sig på dem som bär ansvaret. Även sakligt sett är det rimligt att de svenska trupperna - väl på plats - har ett "våldsmandat", dvs rätt att försvara sig genom att ge "verkanseld".

Problemet är att här ligger en logik av upptrappning, där utländska trupper ofrånkomligen har ett handikapp jämfört med en lokalt förankrad gerilla. Detta gör sig alltmer gällande, ju längre konflikten fortsätter.

Dessutom är det nu aktuellt att sätta in det svenska stridsflygplanet JAS Gripen i operationer i Afghanistan. Militärt är detta förmodligen ett plus. I det viktiga propagandakriget däremot, i kampen om befolkningen sympatier, kan det bli ett stort minus. Hursomhelst kan det göra Sverige till en måltalva för vedergällningsaktioner.

FN-mandatet ger inget skydd mot vedergällning. Det framgår av de hot som nyligen riktats mot Österrike och Tyskland. En islamisk grupp med kopplingar till al-Qaida hotar att slå till med terrordåd i dessa länder.

Det är förmodligen bara en tidsfråga innan motsvarande hot framförs även mot Sverige. Då uppstår frågan: vilka möjligheter har terrorgrupper att verkställa sådana hot? Vilka möjligheter har det svenska samhället att skydda sig?


Invandringen till Sverige från muslimska länder har under många år varit omfattande, och slår ständigt nya rekord. I de flesta fall rör det sig om personer, vilka överhuvudtaget inte presenterar några id-handlingar. I de fall man visar upp pass är risken stor att dessa är falska.

I vårt land finns ett stort antal personer, vars identitet är oklar. Många av dem har t.o.m. beviljats svenska medborgarskap. Detta lämnar oss vidöppna för attentat. Det enda som saknas är ett motiv.

Det kan inte vara en klok politik att kombinera en så slapp invandringspolitik med militära åtaganden i muslimska länder. Det bäddar för allvarliga konsekvenser.

Svenskarna i Afghanistan bör återvända hem.

Detsamma gäller afghanerna i Sverige.

 


Se vidare:

Försvar eller angrepp?

Sista utposten


FÖRSVARSMAKTEN

LÅGINTENSIVT KRIG