Skam och skuld

Centralt i pk-propagandan är att förminska och skuldbelägga oss svenskar. Vi ska således skämmas över vår historia, känna skam över vad tidigare svenskar har gjort.

I linje med hur TV4 nu kampanjar mot drottning Silvia, och hon hålls ansvarig för vad hennes far en gång gjorde i Nazi-Tyskland.

Här går pk-iterna ett steg längre. Jag och andra svenskar hålls ansvariga för vad Per-Albin Hansson gjorde, trots att vi inte ens är släkt annat än på avstånd.

Och vad var det egentligen Per-Albin gjorde, som var så förfärligt? Jo, eftergifter mot Nazi-Tyskland.
Iofs sant, men vad var alternativet? Det är möjligt att en del hade kunnat göras annorlunda, men jag ogillar instinktivt när man sätter sig till doms över tidigare generationer. Det blir för billigt – det är så lätt att veta bäst på avstånd, när man själv inget riskerar.

Jag har ju en svaghet för fyrfältstabeller. Här kommer en sådan, med på ena axeln vi som lever idag/de som levde på 30-talet, på den andra axeln svenskar/tyskar.De i ruta 4 hade väl ett ansvar för vad som skedde i nazityska områden på den tiden, men inte vi i ruta 1.

Det här leder över till min bloggtext förra veckan, ”Stort eller litet F”. En läsarkommentar löd: ”Sedan kan man ju undra vad ”Förintelsen” , som judeutrotningen kallas, har med svensk invandringspolitik att göra? Det finns ju överhuvudtaget ingen som helst koppling!”

Jag menar att det gör det visst! I allra högsta grad. Kopplingen har kunnat märkas under flera decennier för den som följt debatten (eller snarare den ensidiga propagandan).

Kärnan är just denna skuldbeläggning.

• Dels kan pk-propagandisterna driva tesen att nazisterna utsåg judar till ”syndabockar” och att nu gör vi ”främlingsfientliga” detsamma gentemot invandrare.

• Dels drar de en parallell mellan att Sverige under kriget inte i tillräcklig utsträckning tog emot judiska flyktingar, och att Sverige idag inte i tillräcklig utsträckning tar emot flyktingar från andra världsdelar. ”Stänger ute”…”Festung Europa”.

Här kan påminnas om en text i Metro den 28/1 2000. David Fischer konstaterade att även judar motsatte sig att Sverige tog emot flyktingar under andra världskriget. ”Motståndet från Mosaiska församlingen var nästintill kompakt…”

• Överhuvudtaget har vi en gigantisk skuld att betala tillbaka, och denna återbetalning kan ske bara enligt de politiskt korrektas anvisningar.

Kampanjen ”Levande historia” 1997 gjorde en mycket tydlig koppling mellan invandringskritik och Auschwitz. Anna-Lena Lodenius fick där avsättning för en nyskriven bok.

Skolresor till Auschwitz organiseras varje år för att eleverna ska ”vaccineras mot ondskan”, där ondskan representeras av en restriktiv invandringspolitik och kravställande på invandrare.

Hur omfattande övergreppen än var mot judar i Nazi-Tyskland, så är detta nu historia. Det går inte att rätta till i efterhand. Kan inte göras ogjort.

Vad vi däremot kan påverka är situationen idag – för judar och svenskar. I t ex Malmö. För detta kan pk-propagandister dock visa ett påfallande ointresse!

På temat skam och skuld, läs även här och här.

Avslutningsvis. Låt mig – instämmande! – citera Per-Albin Hansson från 1924:
”Sverige åt svenskarna – svenskarna åt Sverige!”