Denna BGF-avdelning hänvisar till dels texter, publicerade på min blogg "Tänd ett ljus!", dels filmer på Youtubesidan "Millt sagt".

Temat är terrordådet i New York den 11 september 2001:

- hur gick det till?

- vilka var terroristerna?

- vilka motiv fanns bakom terrordådet?

- vilka konskevenser har terrordådet fått?

Den officiella konspirationsteorin håller fast vid att det var två kapade trafikflytgplan som fick tre högra ståltorn att rasa ihop som vid perfekta demoleringar.

Jag finner en annan konspirationsteori mer trovärdig.

Jan Milld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WTC-dådet 2001