Thoralf Alfsson

Thoralf Alfsson hösten 2009:

När ”ringaren från Somalia” åtalades vid Kalmar Tingsrätt och dömdes för olovligt brukande började jag ana att det även kanske fanns ett ”lovligt brukande” av telefoner vid boendet för ensamkommande barn hos Kalmar kommun. Att dessa barn inte är så ensamma som media och vissa politiker vill framställa har jag haft klart för mig länge men rättegången mot ”ringaren från Somalia” blev den ”verkliga bekräftelsen” på detta då han ringt till sin fru, mor, mormor och kompisar i Syrien, Saudiarabien och Somalia. Läs mitt tidigare inlägg.

Jag begärde för några veckor sedan ut alla telefonfakturor för de båda boenden som finns för ensamkommande barn i Kalmar kommun. (Villa Ossian i Påryd och Horisont i Kalmar). Givetvis var det ingen populär begäran men eftersom dessa fakturor är en offentlig handling hade man på kommunen inget val trots protester att det skulle medföra mycket jobb. Efter närmare två veckors väntan kunde jag hämta en tjock lunta fakturor hos kommunen. När jag sammanställde materialet visade det sig dock att det saknades många fakturor för de fasta telefonerna. Efter kontroll med kommunen kunde vi konstatera att vissa fakturor inte varit kostnadsförda på dessa boenden utan någon annanstans. Varför? Så tjänstemännen fick börja leta och hittade dessa fakturor så småningom. Jag kan bara konstatera att mina misstankar besannades vid en genomgång av dessa fakturor.

Socialchefen Jan Bolin har sekretessbelagt alla dessa fakturor. Jag har därmed inte någon möjlighet att se vilka telefonnummer som ringts men jag kan se till vilka länder det ringts till, hur många samtal som ringts till varje land, den totala samtalstiden till varje land och den totala kostnaden för varje land.

Läs fortsättningen