Aftonbladet "granskar"

Envar som med öppna ögon tagit del av medias behandling av brott och brottslingar har kunnat konstater aatt mönster som blivit allt tydligare, beroende på brottslingens namn, utseende och etnicitet.

1.

Då förövaren - efterlyst, misstänkt, häktad, åtalad eller dömd - är utlänning med sydligt namn, utseende och födelseland är media noga med att inte uppge vederbörandes namn eller härkomst, än mindre publicera bild. Skulle en bild ändå publiceras är den noga pixlad.

2.

Då förövaren är svensk och/eller har nordiskt utseende(blond, blå ögon) gäller inga sådana restriktioner, tvärtom.

Ett ovanligt tydligt exempel på den saken gav Aftonbladet prov på den 16 maj, beträffande en psykiskt störd yngling med efternamen Nilsson. Det blev hela framsidan plus ett helt uppslag med stora bilder. Ett arbete på vilket tidningen satt tre journalister - stolt poserande med namn-och-bild-byline nedtill på sidan.