Vinden vänder?

 

Sven Wernström

Som kräftsvulster

I Norrköpings Tidningar den 17/9 -97 skrev författaren Sven Wernström, under rubriken "Överheten hade intresse av att avsvenska Sverige". Wernström skriver:

"Det som borde ha väckt misstankar var att överheten plötsligt började visa medmänsklighet. Makthavare som utan att blinka kastar ut hundratusentals människor i arbetslöshet och låter senildementa gamlingar ligga nedkissade och ensamma för att spara personal - när sådana pampar och makthavare plötsligt börjar gå omkring med märket Rör inte min kompis och påstår sig lida med förtryckta kurder och krigsdrabbade bosnier, då är det något skumt på gång.

Men ingenting sker av mystiska orsaker. Det är alltid människor bakom. Människor med bestämda intressen och stora resurser. De hade också makt att tysta folks naturliga olust med skriverier om rasism. Och det som inte kan diskutereras växer som kräftsvulster i folksjälen."