Vinden vänder?

Karl-Olov Arnstberg

 


Farliga oborgare

Karl-Olov Arnstberg, etnolog, medverkade i TV-programmet "Karin med flera", den 18/6 - 98. Han polemiserade mot dels en socionom, dels en asylkommittant, och försvarade Christina Nyström från Skärholmen.

Tydligen bor Arnstberg själv i just Skärholmen, så att han själv vet vad han pratar om! Så här började hans första inlägg:

"- Mina egna uppfattningar är ju som de flesta välutbildade svenskars, att det där med invandrare och rasism är personligt ganska irrelevanta frågor, däremot som forskare kan jag ju tycka att...

Programledare Karin: Hur menar du då?

- Att varifrån folk kommer, det spelar ju ingen större roll för mig, vare sig privat eller som forskare, för att jag säger att den är det fel på;den är det fel på. Vi lever ju i ett samhälle, som är alltmer globalt och jag tror att många av de här frågorna rörande vardagsmiljö och bostadsmiljö, som utarmas av olika skäl, sorteras in under begreppet rasism. Därigenom stämplar man ut människor som har synpunkter på vårt samhälle och hur det ska se ut.

Programledare Karin: Vad ska man kalla det för, då?

- Kalla det för vad det är. Åsikter om hur vårt samhälle ska se ut.

- Ibland brukar jag för egen del dela in det i medborgare - såna som tycker de rätta åsikterna, i motborgare det är extrema grupper av olika slag. Och däremellan finns det en förfärande mängd oborgare - människor som inte tycker någonting särskilt, som inte ser på nyheter, som inte överhuvudtaget bekymrar sig om samhället; som tror att det finns där för evigt. Då tycker jag att dom som deltar i en diskussion om hur samhället ska se ut, dom ska naturligtvis respekteras för sina åsikter, därför att dom är engagerade i samhället

- Det stora problemet jag ser som forskare, det är inte dom som har extrema åsikter, jag tror att dom flesta i Sverige kan sortera in sig själva i förhållande till...

Karin, programledare: - Men om du...

- Vänta, får jag prata till punkt, bara. Utan det stora problemet är dom som totalt struntar i samhällsdebatten. Dom är ofta inte intressanta i mediala sammanhang, utan det är okej.

Karin: - Men de problem, som Christina ger uttryck för ... kan man stoppa dem, genom att stoppa invandringen?

- Jag tror att den här frågan om att stoppa invandringen den är en illusion. Vi lever i en värld, där det inte går att bygga murar kring Sverige. Det blir en totalt hypotetisk fråga, det är meningslöst att diskutera den.

* Däremot kan vi diskutera själva debatten: vad får man tycka? Vad får man referera för åsikter? Och boendet är väldigt känsligt i det avseendet, det är där vi tillbringar inte tio minuter, inte förlägger något principiellt yttrande, utan där lägger vi hela vår person. Och det är väldigt lätt att det blir infekterat. En portuppgång, som rymmer en asocial person - varifrån man än kommer - förpestar hela den portuppgången. Det vet vi alla. Om jag kommer hem och finner att någon har pinkat i hissen, då undrar jag: 'ska jag bo här eller ej?' Vad är det för liv jag vill leva? Vem är jag?

- Det här är väldigt allvarliga frågor, och det är väldigt allvarligt, att media och politiker försöker tukta svenska folket till att tycka någonting annat än vad dom tycker, utifrån principiella utgångspunkter!"

 


Senare under diskussionen, som genmäle till ett inlägg från asylkommittanten, som tycker att Christina bör se den lilla rädda och osäkra pojken bakom den tuffa masken hos ynglingen på motorcykel, han beteende ska ses som i själva verket "ett rop på hjälp":

- Jag tycker att ni slår på fel person. Christina är ett slags vittne, om vad det innebär att leva i ett sådant här område. Du kräver av henne, när hon blir förolämpad i sin vardag, att hon ska se den lilla människan därbakom i den som sitter på mopeden, det tycker jag är att begära för mycket. Jag tycker att man ska respektera människor och lyssna på vad det är dom klagar på, därför att det hon berättar om, det är inte en politisk roll, utan hon berättar om ett vardagsboende. Det måste man se, att det kan vara mindre bra. Vi kan inte köra med någon slags söndagsskoleberättelse!

Karin, programledare: - Men vad hon gör är ju att hon gör det till ett invandrarproblem och inte till...

- Det är ett invandrarproblem,.. Om jag får förklara ett ögonblick bara: Naturligtvis handlar det här om ett socialt problem och i framtiden kommer det att vara ett ännu tydligare socialt problem. Det sociala och invandrarskapet samvarierar!

När det kommer flyktingar från icke-demokratiska länder, till exempel, som inte har svenska demokratiska..."

Här avbryts Arnstberg bryskt av programledaren.

 


 

 Se vidare:

"Korrekt om zigenare"