V-strategi

 

 Följande inlägg av Anders Sundholm sändes (något avkortat) i radioprogrammet "Klarspråk" i den 13 maj 2002:

 


I förra veckans Klarspråk hade jag ett inlägg där jag upprörts över Vänsterpartiets kommande valstrategi. I Svenska Dagbladet uppgav bland andra riksdagsledamoten Kalle Larsson att Vänsterpartiet nu valt strategi för att bekämpa, som han säger, rasister och högerextrema grupper.

- Får vi veta i förväg att ett möte ska hållas kommer vi naturligtvis att vara där samtidigt, säger Kalle Larsson.

Vänsterpartisterna säger vidare att man skall använda sig av visselkonserter för att tysta de högerextremas argument. Man är också medvetna om att metoderna kan komma att bli omdiskuterade.

Det var detta som jag, och många med mig, reagerade över när vi läste artikeln. Att jag kritiserar vänsterpartiets odemokratiska metoder har fått deras partistyrelsemedlem Mats Einarsson att reagera.

Först säger Einarsson att påståendet att man ska ha visselkonserter är en feltolkning i tidningen. Jaså, har reportern hittat på detta själv och varför har man inte krävt en dementi? Sanningen är väl i stället att det inte bara är de högerextrema krafterna som reagerat över Vänsterpartiets odemokratsika metoder utan även en del av massmediaetablissemanget.

Detta hade förmodligen inte Vänsterpartiet räknat med eftersom demokratins dödgrävare i förra valrörelsen kunde sabotera i stort sett varje möte för Sverigedemokraterna, Nya partiet och Pensionärspartiet utan att någon inom media reagerade. Nu reagerar fler och då får Vänsterpartiet plötsligt kalla fötter och dementerar något man sagt men inte längre vill stå för.

För det är väl just detta med visselkonserter och saboterade möten för politiska motståndare, som man befarar kommer att bli omdiskuterade. Eller menade man att det var det normala demokratiska arbetet som skulle komma att bli omdiskuterat. Ett visst trovärdighetsproblem, om man så säger

Vidare säger Einarsson att man inte kommer att deltaga i paneldebatter i landets skolor där högerextrema partier deltar och han försvarar denna odemokratiska hållning med att det idag finns en bred politisk enighet om detta bland Sveriges riksdagspartier.

Sveriges gymnasieelever skall alltså skyddas från åsikter som Vänsterpartiet tycker är olämpliga för de ungas öron. Att unga människor kan dra egna slutsatser av vad som är strunt och vad som är klokt, är något som inte kommunisterna litar på. Då kan det ju gå som i förra valet i Trollhättan, där Sverigedemokraterna dansade in kommunfullmäktige efter en debatt med just vänsterpartiet. Den starkaste kritiken från de gamla etablerade partierna mot de sk högerextrema är deras inställning till invandrare och invandringspolitiken.

Men är det inte lite märkligt att Sveriges skolelever skall förbjudas att lyssna på åsikter som i mångt och mycket är regeringspolitik i dagens Danmark. Ja, sannerligen lever vi i olika världar, vi svenskar och danskarna.

Mats Einarsson gillar inte heller mitt förslag till ett Politikens Gröna Kort. Det kommer att utestänga honom själv, Kalle Larsson och andra vänsterpartister att väljas in i exempelvis Sveriges Riksdag. Han säger att jag vill bestämma vilka som ska sitta i våra politiska församlingar och gör gällande att jag därmed avslöjat min odemokratiska inställning. Men lika lite som jag vill bestämma vilka som ska få köra bil i Sverige så accepterar jag att man skall ha körkort och ha grundläggande kunskaper i trafikvett för att få köra bil. Samma sak borde det vara med politiskt arbete.

Det är möjligt att mitt förslag på Politikens Gröna Kort skulle utestänga kommunisterna från exempelvis Sveriges riksdag. Men bara tillfälligt. Ni skulle vara välkomna tillbaka såfort ni antar normala demokratiska principer och slutar att bland annat sabotera motståndarnas politiska möten.

Om jag skulle få formulera innehållet till ett sådant Grönt kort, som man skulle kunna kalla för demokratins portalparagraf, så skulle den kunna lyda enligt följande:

- Jag kandiderar till någon av våra folkvalda församlingar, i kommun landsting eller riksdag. Jag kommer att följa demokratins grundtanke om alla människors lika värde. Jag skall, i mån av tid, stå till förfogande för samtal och diskussioner som människor vill föra med mig. Det är också min uppgift att medverka till ett samhällsklimat där människor vågar tala fritt och öppet, samt att respektera alla männsikors ärligt framförda åsikter. Med denna demokratiska hållning är grunden lagd för både öppna, sakliga och hårda debatter i sakfrågor som i förlängningen gynnar både våra medborgare och den demokratiska utvecklingen i vårt land.

Dessutom skulle man kunna tillägga att våra folkvalda också skulle skriva under vad Voltaire en gång sa:

- Jag avskyr visserligen dina åsikter, men jag är beredd att gå i döden för att du ska få framföra dem.

Om ni vänsterpartister och gamla kommunister är beredda att skriva under denna förbindelse, ja då är ni välkomna i mitt demokratiska samhälle.

Men jag förstår att ni blir lite oroliga, dessa höga ideal har väl aldrig kännetecknat representanter från ert håll. Ni verkar mer leva efter devisen:

- Vi avskyr dina åsikter och är beredda att gå i döden för att du inte skall få framföra dem.

Anders Sundholm,

Lärare, Sollentuna