SD-framgång

I årets skolval, arrangerat av Aftonbladeta, fick Sverigedemokraterna 3,8% av rösterna. Det var inte något "storslam" - som det står på SD:s internetsida - men det var en klar framgång. Även om valdeltagandet var lågt som 34% och 16% dessutom röstade blankt.

Faktorer som måste finnas med i bedömningen, och som gör att valet ändå kan tolkas som en SD-framgång, är att:

Sverigedemokraterna har stängts ute från i stort sett alla debatter på alla skolor, och det har förekommit en samlad kampanj mot SD från skolpersonal och etablerade ungdomsförbund.

SD fanns inte med som förval, utan eleven fick skriva partinamnet i en extra ruta längst ned på sidan. Det kräver ju ett mått av extra beslutsamhet att göra det valet.

Namnet "Sverigedemokraterna" måste då skrivas exakt rätt för att rösten skulle räknas. Erfarenheter från riksdagsvalet 1994 visade att SD då fick drygt 1.200 röster kasserade, för att det skrivits "Sverige Demokraterna" i två ord.

I sak kan slutsatserna av skolvalet bli tre:

1. Det är Sverigedemokraterna och inget annat parti som utgör alternativet till de sju svenskfientliga. Närmast efter SD kom Kalle Anka med 0,4%, ND fick inte mer än 0,3%.

2. SD har nu etablerat sig som ett alternativ, i kraft av det stöd man fått från många elever. Det blir svårare att fortsättningsvis utestänga SDU från skoldebatter.

3. Också det förestående riksdagsvalet får ytterligare nerv. Vad som helst kan hända! Situationen är mogen, för att få in ett svenskvänligt parti i riksdagen.