TV-granskning

 

På denna sida ges länkarna till de filmer som Jan Milld har på sin Youtube-sida .

Det är filmer som granskar olika tv-inslag - kommenterar uttalanden som där gjorts av makthavare och debattörer.

De må stå oemotsagda i vår rikstäckande "Fri Television" , men inte på Youtube!

Så tyckte dock inte ledningen för SVT. Med hänvisning till upphovsrätt, uppbackat ekonomiska resurser och en stab av jurisiter, har de kunnat få bort mer än 20 av Jan Millds filmer, som kritiskt granskade framförallt SVT-programmet "Debatt". "Kränkande nyttjande", löd Eva Hamiltons motivering.

En hel del av vad Youtube tagit bort finns dock i stället att tillgå på Daily Motion.