Vecka 52/98

 


Klargörande

Vi har tidigare skrivit om situationen i Enköping, och undrat vad som låg bakom ett våldsutbrott:

"Åtminstone teoretiskt sett skulle en sådan situation - där brottslingar skrämmer vittnen, går fria och hela tiden fortsätter att trakassera lokalbefolkningen - kunna leda till att det till slut "brister" för någon... Var det vad som nyligen hände i Enköping?"

Nu kan vi läsa i Expressen, den 12/12 -98, att exakt så var det!

Ur artikeln:

"I förhören har 22-åringen inte visat någon ånger. Han berättar att han retat upp sig på att polisen inte lyckats stoppa ungdomsgängets härjningar.

- Trots 35 åtalspunkter mot 'NN' (namnet på ligaledaren, Expressens anmärkning) händer ingenting, och då måste någonting göras, säger han och fortsätter:

- Min avsikt var att sopa bort ohyran från gatorna i Enköping.

Efter dådet gömde 22-åringen undan ett av gevären och polisen har inte återfunnit det.

- Jag har gömt vapnet för framtida bruk, säger han."

Gärningsmannen - hade med berått mod skjutit ihjäl en annan människa och försökt döda ytterligare en.

Det inträffade är naturligtvis fruktansvärt. Dessvärre ligger en logik i det inträffade. Det speglar hur rättssamhället upphört att fungera.

Illa nog om den förda invandringspolitiken och kriminalpolitiken i sig skapar en eländig situation. Ges därtill inga säkerhetsventiler - ingen offentlig debatt om problemen, inga möjligheter till politisk organisering av alternativ - då blir situationen ofrånkomligen explosiv.

 


"DN Debatt"

Ett av våra icke-debatt-fora är ju "DN Debatt", under redaktörsskap av Mats Bergstrand. Skulle man göra en "tio-i-topp-lista", välja ut de tio personer som bär det tyngsta ansvaret för utvecklingen i Sverige under 90-talet, då har han en given plats bland dessa tio.

Den 13/12 införde Mats Bergstrand dock en replik på ett tidigare inlägg. Det tidigare inlägget var en famös artikel från Alonzo/Fonseca, svaret kom från tre tjänstemän på inrikesdepartementet. De skrev:

"I egenskap av tjänstemän i regeringskansliet har vi allt oftare kunnat konstatera att medierna generellt slarvar både med källkontroll och krav på egna baskunskaper i de ämnen de skildrar..."

"...Trodde DN själva på 'avslöjandet' i artikeln? I så fall hade man rimligen satt några av sina vassaste journalister på att undersöka bakgrundsfakta och skaffa ytterligare information i frågan. Ingen av oss berörda enhetschefer har emellertid blivit kontaktade av DN,.. Vi kan inte tolka detta på annat sätt än att DN själva bedömde innehållet som ett tämligen grundlöst fantasifoster. Varför införde man i så fall artikeln? Vad ville man uppnå med detta ställningstagande?"

 


Kontra-journalister

En antydan till självkritik kunde dock noteras i DN:s ledare samma dag (13/12), med underrubriken "Journalisten måste vara öppen för möjligheten att den egna verklighetsbilden brister".

(Ytterligare ljuspunkter i DN kunde sedan noteras, både på ledarsidan och i Stockholmsdelen.)

SJÄLVKLART kan en journalist, lika litet som någon annan människa, veta allt. Alla har vi ett begränsat perspektiv. Riktigt allvarligt blir det när denna begränsning paras med stor makt och när den går hand-i-hand med en självgodhet och en flockmentalitet.

Sverige skulle nog behöva journalister som s.a.s. balanserade journalisternas makt...

...eller vad säger tidningen Journalisten?

 


Kvistigt om integration

Redan tidigare har kunnat konstateras den absurditeten, att Sverige fått en "integrationsminister" som arbetade för desintegration. Lars Engqvist förnekade att det fanns någon svenskhet - till vad skulle då en nyanländ integreras?

Ett parallellfall tycks vi nu ha i Lars Stjernkvist, chef för det nyinrättade Integrationsverket. Är det inte så att han motarbetar integration? I DN den 17/12 uttalade han sig på följande sätt:

"- Det som förenar många i Rinkeby är den sociala utsattheten, arbetslösheten och bidragsberoendet. Inte att många där är invandrare."

Förvisso ett till 100% politiskt korrekt uttalande. Och den naturliga slutsatsen utifrån detta, av andra politiskt korrekta, blir att invandringen till Sverige är utan betydelse i sammanhanget.

Sverige har under år 1998 beviljat 40.000 PUT. Med Stjernkvistska glasögon är detta inget problem - problemet är arbetslösheten.

40.000 - det är mer än något år under 80-talet, med undantag av toppåret 1989. Det är mer än genomsnittet för de senaste femton åren.

SANNINGEN är naturligtvis att med en sådan massinvandring blir varje försök till integration ett fullständigt hopplöst företag.

 


Gambier

I Stockholmsregionen finns nu inte mindre än 900 gambier. Cirka en tredjedel av dem - 300 - är enligt polisen involverade i knarkhandel. Nästan allt heroin som används i Stockholmsregionen har distribuerats av gambier.

Med anledning av detta anmäler sig ett antal frågor:

Hur har dessa 900 gambier fått PUT? På vilka grunder har de fått stanna i Sverige?

Hur många av de 300 brottslingarna har fått svenska medborgarskap?

Hur många av de 300 heroinspridarna har dömts, men utan att dömas till utvisning? Hur många har utvisningsdomar, som de bara struntar i?

Se där - uppdrag för invandringsforskningen! Ja, här borde väl ske rena brandkårsutryckningen?!

Eller vad säger Charles Westin?