Vecka 32/98

 


"Lärare får kritik..."

Ett exempel på massmedias makt ges genom en nyhetsartikel i Sydsvenskan den 18 juli 1998, skriven av journalisten Birgitta Piper. Hur tidningar kan fabricera nyheter.

Rubriken på artikeln lyder: "Lärare i Skånes väl får skarp kritik".

Läraren ifråga finns förvisso i verkligheten, han heter Lars Zander, och undervisar i matematik och naturkunskap på Bergaskolan i Eslöv.

Den som kritiserar finns också i verkligheten. Han heter Per Almén och är s-politiker (dessutom själv lärare, i samhällskunskap)

Och visst kritiserar denne Almén denne Zander - för åsikter om invandringspolitiken och politiska verksamhet inför valet.

Men vad gör detta till en "nyhet"? Vad gör detta viktigt, värt att veta eller att alls ta på allvar? Det är tidningens val. Sydsvenskan kunde lika gärna ha gjort rubriker av tusen andra människors tyckande kring ditt eller datt.

Zander kritiseras för sitt "samröre" med partiet Skånes väl, som enligt Sydsvenskan "består av ett antal skånska småpartier vars flyktingpolitiken under många år uppfattats som utlänningsfientlig."

Har "uppfattats som": av vem? Varför, på vilka grunder? Vad innebär det att vara "utlänningsfientlig"? Det klargörs inte.

Skånes väl "målar upp en bild av motsättning, där flyktingpolitiken skulle stjäla medel från åldrings- och sjukvården samt från pensionärer."

Målar upp en bild? Är det inte rena rama sanningen att flyktingpolitiken kostar pengar? Och är det inte sant, att när något kostar måste det betalas, på ett eller annat sätt? Är inte själva kärnan inom både ekonomi och politik, att man måste träffa val när resurserna är begränsade, och göra prioriteringar?

Sydsvenskan skriver vidare:

"Lars Zanders medverkan i Skånes väl kritiseras nu av hans kollega Per Almén som anser att Lars Zanders trovärdighet och föredöme som lärare kan ifrågasättas."

Det är förvisso bra med lärare som är bra föredömen, men hur är det med Almén själv? Är han ett bra demokratiskt föredöme?

Almén fortsätter: "- Det är beklämmande och stötande att en lärare, som skall vara ett föredöme för eleverna och som skall vara en förespråkare för alla människors lika värde, ställer upp som kandidat i Skånes väl."

"Alla människors lika värde" Ska det betyda global allemansrätt till Sverige? Får vi inte ha en politik för reglerad invandring?

"- Om jag vore i Lars Zanders kläder så skulle jag undra över hur eleverna uppfattade mina politiska ståndpunkter. Och det finns många flyktingbarn från Bosnien, framhåller Per Almén."

Ska det faktum, att Sverige redan tagit emot ett stort antal flyktingar förse oss svenskar med munkavle? Ska den hittillsvarande invandringen göra att vi berövas rätten att ha åsikter om invandringspolitiken?

"- Jag tror inte han riktigt inser i vilket olämpligt sällskap han hamnat med människor som ... Per Ingvar Magnusson i Sjöbo, som under många år framfört främlingsfientliga åsikter, säger Per Almén."

Vilka belägg har Almén för att Magnusson skulle vara "främlingsfientlig"? Inga! Han kommer med påståenden utan belägg, sprider rykten, förtalar.

Men det kan han göra, utan att själv riskera något. I Sverige är det media som har makten, och Per Almén har media på sin sida.

 


Bergsjön och Bosnien

Media har redovisat etnisk tillhörighet för de unga rånmördarna i Bergsjön, Göteborg: de kommer alla från Bosnien. I samma andetag ursäktas dock deras dåd: det beror på sådant som de inte kan rå för, de är krigsoffer.

Detta kan ju föranleda två reflexioner:

1.

Antag att det faktiskt är så. Morden är en ofrånkomig konsekvens av flyktinginvandringen. Det betyder att vi framöver kan förvänta oss fler mord av samma slag. Det betyder att den förda flyktingpolitiken betingar ett väsentligt högre pris än vad som tidigare stått klart.

Ska vi då verkligen fortsätta denna politik?

2.

Eller så ligger de främsta orsakerna till rånmordet på annat håll: samhället sätter inga gränser för unga människor, de märker inga reaktioner när de begår brott, föräldrarna tar inte sitt ansvar, skolan har flippat ur, osv.

Den överdrivna "förståelsen" innebär ett ansvarsbefriande som bereder vägen för ytterligare mord, med nya - än så länge anonyma - offer.

 


Obegåvat

Dagens Nyheter redovisar den 7/8 genom grafik på "de största invandrargrupperna" i Sverige. Störst blir då gruppen finländare, på fjärde plats kommer norrmän. Däremellan bosnier och kosovoalbaner.

Talar om man "invandrare" i bemärkelsen personer, födda utanför Sveriges gränser, så stämmer uppgifterna - men hur relevanta är de?

Med övriga nordiska länder har Sverige sedan länge en gemensam arbetsmarknad - personer från Finland och Norge behöver inte begära särskilt uppehållstillstånd, de finns inte med bland asylsökande.

Skenbart informerar DN, i praktiken desinformerar man.