Vecka 22/98

 


Okunnigheter från TT

Nyheter från TT, heter det i radions påannons. Men vad som kommer från TT är inte alltid att lita på. Bakom TT-telegram finns vanliga journalister, och de kan i bland vara påfallande okunniga.

Eller så är det egentligen inte okunnighet, utan bara politiskt kampanjande. Ett aktuellt exempel utgör ett TT-telegram, publicerat i Sydsvenskan den 19/5:

Där talas om avvisningen av en irakisk familj till Jordanien: "Invandrarverket har inte ens prövat deras asylskäl med hänvisning till att de ska tillbaka till ett säkert första asylland."

Logiken i vad TT-journalisten skriver är alltså att Invandrarverket borde pröva asylskäl först av allt, även för dem som egentligen borde ha sökt asyl i ett närmare liggande land. Innebörden av detta vore ju att sätta första asyllandsprincipen ur spel.

 


Ingen lösning

Det blir tydligen allt populärare att stoltsera med att man inte har några lösningar på centrala samhällsproblem. Just denna frånvaro av förslag till åtgärder ska tydligen skänka en särskild respektabilitet.

Nyligen har Juan Fonseca, i samband med sin presentaiton av nätverket "Leva tillsammans", betonat att han inte har några lösningar på integrationsproblemen.

I DN förra veckan förklarade Annika Billström, ny s-ledare i Stockholm, vad som i sammanhanget inte var en lösning - nämligen "färre invandrare".

Sin relief får dessa proklamationer mot bakgrund av vad som länge varit politiskt korrekt i angreppen på invandringskritiska rörelser: de anklagas för att komma med "enkla lösningar" på komplicerade problem.

Mer exakt säger Billström att hon "är osäker på" om det är en ökad andel invandrare i de invandrartäta områdena som är problemet. Hon tror att det är annat som är viktigare, nämligen "den ekonomiska och sociala segregationen". Undanflykter!

Som politiker i ansvarig ställning - borde inte Annika Billström i högre grad än de flesta av oss ta dessa problem på allvar? Är inte just det hennes jobb?

 


Ingen skillnad

Uppenbart är att det inte spelar någon roll om socialdemokraternas ledare i Stockholm heter Mats Hulth eller Annika Billström, det blir samma politik ändå, eller frånvaro av politik. De är stöpta i samma form.

Det lär heller inte betyda någon påtaglig förändring om moderaterna skulle få ta över kommunstyret. Inte heller moderaterna i Stockholm kan uppvisa någon politiker som vågar drista sig påstå att invandringens konsekvenser har samband med invandringen.

 


Klasslöst samhälle?

Nu lär inte Annika Billström skriva under på beskrivningen ovan - hon anser sig nog sitta inne med svaret - i högre grad än oss invandringskritiker. Hennes svar är att när Skärholmen håller på att "tippa", genom att svenskar flyttar därifrån och andelen invandrare ökar, är det egentliga problemet inte att dessa människor kommer från andra länder och har dåliga kunskaper i det svenska språket och den svenska kulturen.

Nej, grundproblemet är att de är arbetslösa, fattiga och har dålig utbildning. Grundproblemet ligger i klasskillnader.

Sådant kan åtgärdas med socialdemokratisk politik. Billström:

"- I dag är det kanske bättre för nya svenskar att bo i ett mer blandat område. Men det beror på att vi inte har nått tillräckligt långt med vår politik. Lyckades vi skulle det inte spela någon roll hur stor andel invandrare som bor i ett område."

Och "vår politik", det betyder alltså ett antal särskilda satsningar och inskyfflade av mer resurser. "Persson-pengar", "Blomman-pengar", osv.

100-tals miljoner är nu avsatta för insatser i "utsatta" områden.

 


Malmö

Men det finns redan facit på vad inskyfflande av mer resurser betyder. Det säger bara "slurp".

Sydsvenska Dagbladet - som haft en utförlig artikelserie om läget i Malmö - skriver den 19/5:

"Trots alla välvilliga insatser från svenska myndigheter går många av de projekt som sätts igång för att integrera invandrare snett.

I förra veckan presenterade en grupp Lundaforskare en utvärdering av hur 'Blomman-pengarna' använts. Av de 125 statliga miljoner som satsats för att motverka segregation har 18 miljoner gått till stadsdelarna Rosengård och Hyllie i Malmö. Pengarna har använts till språkträning, verkstäder, grundskoleutbildning och olika träffpunkter - som Dr Abdullahis.

Men projekten har inte gett önskat resultat... En arbetsverkstad beskrivs av forskarna som rena terapin. Och grundskoleundervisningen som misslyckad. Av en grupp på 49 vuxna invandrare som försökte läsa in grundskolekompetens under fyrtio veckor klarade sig bara två."

 


En bro

När det säger slurp blir det i varje fall ett resultat: mindre pengar blir över till annat i kommunerna. I Stockholm har man t ex inte haft råd att reparera Tranebergsbron (mellan Kungsholmen och Västerort), invigd 1934. Den har fått förfalla.

Eller så har politikerna bara inte uppmärksammat brons kondition, för de har hela tiden haft annat att tänka på.

Så här ser Tranebergsbron ut i maj 1998:

 


I korsdrag

Inte heller skulle det bli någon bättre politik om Vänsterpartiet finge styra Stockholm. I en DN-artikel den 30/5 framträder Per Sundgren, (v)-märkt kommunpolitiker.

Sundgren är som politiker unik såtillvida att han själv bor i ett ganska invandrartätt område - Högdalen. Det gör att han får ta del av synpunkter från kritiska svenskar.

Samtidigt är Sundgren gammal vänsterradikal och i grunden politiskt korrekt. Så han hamnar, kan man säga, i ett slags politiskt korsdrag.

 


Nya orättvisor

Men vad Per Sundgren i sak pläderar för betyder nya orättvisor. Ett första intryck av vad han säger kan vara bedrägligt:

"- Det är folk med vanliga inkomster, de vanliga knegarna, som får stå för hela integrationsarbetet. De som pratar mest om att bekämpa främlingsfientligheten har valt att ställa sig utanför. Och de som är mest 'förstående' och 'toleranta' är ofta de som inte själva bor i dessa förorter..."

Detta är ju nästan ordagrant så som vi från Blågula Frågor säger! Men Sundgren drar av sina konstateranden inga slutsatser för invandringspolitiken, inser inte att invandringen måste minska radikalt.

Istället pläderar Sundgren för nya orättvisor: invandrare ska få förtur till attraktiva lägenheter i innerstan. Uppenbarligen ska de även som socialbidragstagare kunna bo i mycket dyra lägenheter.

Men visst är det en kittlande tanke, att tyckereliten i innerstan ges "närkontakt av första graden"... Om mediafolket själva får bo intill massimporterade socialbidragstagare från Bosnien, Kosovo, Somalia, Irak osv - det skulle kanske ge dem nya dimensioner på invandringsfrågan.

 


Smällar att ta

Så här säger Sundgren också:

"...samtidigt som politikerna talar sig varma för integration ökar hela tiden segregationen. Och de som får 'ta smällen' är de som bor kvar i förorterna, menar han. Han har förståelse för deras frustration."

"Per Sundgren... anser att det också krävs en mycket större resursöverföring från de rika områdena till de fattiga..."

"... det förutsätter också att Stockholms stad sätter ett betydligt starkare tryck på privatvärdarna att ta emot hyresgäster med invandrarbakgrund..."

Direkt eller indirekt erkänner han alltså att det finns allvarliga problem. Det har blivit "smällar" att fördela. Ändå håller Per Sundgren fast vid "ett mångkulturellt samhälle" som något önskvärt.