Jan Millds tabloidtal

Nationell Idags seminarium den 29/1 2011 medverkade Jan Milld. Här återges talmanus - det finns även som film.


I det politiska arbetet kan det vara bra att ha förebilder.

Naturligtvis har vi alla våra mänskliga begränsningar och når inte alltid ända fram. Ändå kan det vara bra att ha tagit ut en kompassriktning, och veta i vilken riktning man vill röra sig.

En av mina förebilder är denna: enbusken.

Den kan se oansenlig ut, men den bär på viktiga egenskaper.
- Den är envis, seg och uthållig.
- Den står kvar även i snålblåst.
- Den är flexibel, kan tillfälligt böja sig, men den ger sig aldrig.
- Den fortsätter att kämpa!


Militärer kan uttrycka sig i termer av att man ska "gilla läget". Det betyder inte att de nödvändigtvis tycker om vad de ser, det betyder bara att de försöker göra en saklig utvärdering av situationen.

Jag vill här börja med ett försök till att gilla läget beträffande den nationella motståndskamp som krävs för att rädda Sverige.

Man kan också uttrycka det som att vi har att bekämpa en extremism.


Är Fredrik Reinfeldt demokrat?

Efter överfallet på sverigedemokraten David Arnold i Malmö före valet blev moderatledarens kommentar att man "inte ska bli förvånad om sådant händer" - när det gäller personer som har den verklighetsbilden...
...att det finns svenskar!

Vid en eftervalsdebatt på Publicistklubben hade ytterligare en sverigedemokrat blivit knivskuren. Issa Issa i Göteborg, som fick ta emot 18 knivhugg. Då raljerade FR över att sverigedemokrater hela tiden "känner sig kränkta" och "tycker synd om sig själva".

Inte bara röjde FR därmed en brist på elementär mänskliga empati,
han visade ett direkt förakt för demokratiska principer.


FR har varit tydlig i sina deklarationer:

• det finns inga svenskar

• i den mån vi trots allt finns,
... så är vi barbarer

• det mångkulturella samhället är spännande och intressant

• vi ska vara mer "tillåtande" gentemot invandrare

• nationalismen är ett gift.


Wikileaksdokument har avslöjat en undfallenhet från den svenska regeringens sida inför krav från USA.

Men även utan Wikileaks så känner vi ju till Afghanistan!

Långsökt blir väl ordet - att vi ska sända svenska soldater till andra sidan jordklotet för att deltaga i ett angreppskrig.


Det som nu sker ligger i linje med uttalanden från Reinfeldt redan som MUF-ordförande 1993.

I skriften "Det sovande folket" deklarerade han att välfärdsstaten är "en omöjlig konstruktion". Den måste avskaffas.


Det är precis vad regeringen Reinfeldt nu är i färd med.

Sedan dess tillträde år 2006 har bidragsinvandringen varje år legat på en rekordnivå.

Det säger sig självt att välfärden inte kan bestå inför sådana påfrestningar.


På Publicistklubbens eftervalsdebatt hävdade Reinfeldt att Sverigedemokraternas politik är en omöjlighet. Sverige är nämligen så uppbundet av internationella avtal och konventioner, att det inte finns något nationellt handlingsutrymme att bedriva en annan politik än som nu bedrivs.

Fullt så illa som Reinfeldt beskriver det tror jag inte att det är i verkligheten, inte ännu.

Våra grannländer Danmark och Finland har ju skrivit på samma konventioner, men bedriver en annan politik.


Men Reinfeldts uttalande är intressant, för det säger något om hans viljeinriktning.

I handling har han också medverkat till begränsa vårt nationella handlingsutrymme. T ex genom Lissabonfördraget.

Det handlar inte bara om invandring!

Det rör sig om en mycket bredare offensiv - mot välfärden, demokratin och nationalstaten.


Den allmänna värnplikten har avskaffats och det militära försvaret har skurits ned, så att det nu är mest bara symboliskt.


Mot monarkin pågår sedan några år ett allt intensivare kampanjande - varför?

Jag ser det som en del av en allmän offensiv mot allt som kan symbolisera nationalstaten.


Det finns många inslag med en gemensam nämnare, nämligen samhällsupplösning.
- kriminaliteten och otryggheten
- olika diskrimineringslagar
- bögeriet
- genusköret
- pk-kampanjanden, där det aldrig saknas projektpengar.För att gilla läget litet till, innan jag s.a.s. kommer till saken...

Till sitt förfogande har pk-iterna massmedier och skola, plus i stort sett varje större organisation. Fackföreningar och kyrka, intresse- och välgörenhetsorganisationer - allt har de politiskt korrekta mer eller mindre kapat, kidnappat.

Så att de avlägsnas från sina ursprungliga syften och egentliga mål.

Det man inte har i form fakta och argument kan man kompensera genom en överlägsen eldkraft.


Här ingår även det som ska föreställa underhållning, t ex TV-filmen "Drottningoffret". Ett mer passande namn hade ju varit "Sanningsoffret".

Bara några veckor efter självmordsbombningen i Stockholm och attentatsförsöket mot Jyllands-Posten ger man en bild av att det stora hotet utgörs av s.k. högerextremister. Vilka slår ihjäl invandrare och skjuter politiker.

SEDAN använder man begreppet högerextremist som beteckning på människor i verkligheten - människor som är helt fredliga demokrater, men dristat sig till att kritisera invandringspolitiken!


Vad har vi då att sätta emot?

Vad kan bidraga till att göra en motståndskamp framgångsrik?


Allmänt sätt handlar det om att bryta rädslan och att åstadkomma en organisering.

Vi måste bli fler som vågar tala öppet om vad vi tycker och tänker, och agerar tillsammans!

Vi måste få igång en rörelse!Konkret vill jag här tala om tre projekt:
1. Mina filmer
2. Vitboken
3. Tabloidprojekten.

Genomgående handlar det om att övertyga och aktivera människor.

Ett opinionsarbete och ett organisationsarbete.


Låt mig först dröja vid en underliggande fråga:

Hur ska vi orka?

Varifrån ska vi hämta kraften?

Om jag får utgå ifrån mig själv, så får jag tillstå, att det var i ett skede som jag höll på att s.a.s. krokna:


Blågula frågor hade startat med en tidningsutgivning 1994, för att få igång en saklig debatt kring invandringspolitiken.

Ganska snart fick vi märka att det enda utrymme vi fick i media var för att försvara oss mot anklagelser för att vara onda människor. Ofta fick vi inte ens det utrymmet, det var inte självklart att få in några genmälen.

Vi hade små möjligheter att påverka den bild som gavs av oss i media. Andra än vi själva avgjorde hur vi skulle uppfattas av allmänheten.

Kring 1996-97 kändes det ganska hopplöst, det var svårt att se någon väg som ledde framåt.


Räddningen blev internet. Genom den webbsida som BGF startat 1996 kunde vi nå alltfler läsare, och vi kunde bygga på med alltmer material.

En annan faktor som gjorde det svårt att lägga av är ju den kunskap och de insikter vi hade förvärvat. Den går ju inte att göra ogjord.

När man
• vet hur förljuget media agerar,
• vet vilka orättvisor som drabbar vanliga svenskarna och
• vet hur det går utför med vårt land

- hur kan man då bli passiv?


Men tillbaka till frågan:

Vad kan ge styrka och uthållighet?

Det mest grundläggande har jag indirekt varit inne på:

Övertygelsen om att i sak ha rätt.


Där kan ju konstateras att våra motståndare gör det lätt för oss. De anför aldrig några argument med tyngd. Där lämnar de i praktiken walk-over.

Vad de kommit med är mest bara tillmälen. För mig bekräftar detta att det är vi sverigevänner som har rätt. Sanningen står på vår sida!


För det andra har vi blivit många nu, som kan ge varandra stöd och inspiration.


Och det finns flera framgångar att notera.

• det har startas massor av bloggar och andra webbsidor, med mycket duktiga skribenter.

• Nationell Idag har blivit veckotidning,

• Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen

• invandringskritiska böcker säljer bra.

• det händer mycket i andra länder, inte minst Danmark och Tyskland.


Ytterligare ett moment som kan ge styrka tycker jag är tillgången till nya media.

I första hand talar jag då om internet, där material kan nå envar som har dator, internetuppkoppling och hittar till sidan.


Framförallt ger den nya tekniken möjligheter till att tillverka filmer.

För min del går det här tillbaka till 1980-talet, när jag tillverkade diabildserier. Drömmen då var att någon gång kunna övergå till att tillverka filmer, med rörliga bilder. Men det skulle kräva en komplicerad och dyr redigeringsutrustning.

Nu har möjligheter öppnats att inte bara enkelt redigera filmer utan också att direkt kunna ge dem en obegränsad spridning!


Så nu har en dröm förverkligats för mig, när jag gör filmer på Youtube.

Det gäller dels mina fredagsfilmer, "Millt sagt"...


...dels "Tal till s-kongressen".

Där ska jag tillverka ytterligare några avsnitt. Sedan ska jag s.a.s. byta parti och hålla ett tal inför SD:s riksårsmöte. Det ser jag fram emot!


Det andra aktuella projektet gäller vitboken.


Vitboksarbetet började med att en webbsida fylldes på med material.

Det blev 17 kapitel och om allt hade tryckts skulle det ha blivit en lunta på kanske 700 sidor.


Vad som istället gick i tryck blev ett sammandrag på 180 sidor. Det har nu tryckts i två upplagor och sammanlagt 4.000 exemplar.

Vitboken har alltså sålt bra, och förklaringarna till detta kan vara flera:
a) Den ligger rätt i tiden, svarar mot ett behov.
b) Det låga priset, den säljs för bara 60 kr + portot.
c) Information om boken, som nått ut bra. Både genom webbsidor och Nationell Idag...


... dock inte SD-Kuriren.

Där gjorde man som Dala-Demokraten, dvs vägrade att ens ta in en betald annons.


Vitboken finns idag dels genom det tryckta sammandraget, dels genom webbsidan.

Meningen var att fylla på med nytt material på webbsidan, men det har fått vänta. Annat har kommit emellan. Men där finns ju en struktur - med kapitel, avsnitt och underrubriker - så att nya faktauppgifter kan ha sin givna plats.Över till det som känns allra viktigast just nu: tabloidprojekten.

Internet har ju den begränsningen att det inte når alla. Även om de flesta svenskar har både dator och internetuppkoppling så är det bara en minoritet som har hittat fram till sverigevänliga webbsidor.

En grundtanke med tabloiderna är att kunna nå individer och grupper som vi inte når på annat sätt.


Det hela började med en tabloid som uppföljning av vitboken.

Vitbokstabloiden hade fyra syften:

A. att nå en större publik med delar av innehållet

B. att få många att köpa det tryckta vitbokssammandraget

C. att väcka intresse för vitboksmaterialet i sin helhet, på webbsidan (www.vitbok.se).

D. bryta tabuföreställningar inför valet, för att fler att rösta sverigevänligt.

Vitbokstabloiden skulle tryckas i 50.000 exemplar.


Utmaningarna var också fyra:

1. Samla ihop pengar till tryckning och logistik

2. Få fram frivilliga att dela ut tabloiden i hushåll på sina respektive orter

3. Framställa en bra pdf-fil, till innehåll och layout.

4. Klara logistiken, dvs att efter ankomsten från tryckeriet av ett antal pallar distribuera tidningsbuntarna vidare till utdelarna.

Det visade sig att vi lyckades, hela vägen!
Vi klarade att gå från idé till verklighet!


När det gäller innehåll och utformning var jag själv mycket nöjd med det jag först satt ihop.

Men det kom kritik, om att ha mindre av påståenden och mer av frågor.

Så fick det bli, vilket gav en bättre tabloid.


En sak till om innehållet: där var det viktigt med en tydlig avsändare.

Jag stod således i en redaktionsruta med namn, bild och personhistoria.


Bakgrunden till detta var erfarenheter från SVIC-projektet.

Sverige i Centrum var en gratistidning som jag drev tillsammans med Björn Hammarbäck 2005-2006. Den delades ut framförallt till trafikanter i Stockholm, som Metro.

Men många var misstänksamma och frågade: vem står bakom tidningen?


Beträffande logistiken blev lösningen att skicka ut med DHL-kartonger till utdelarna.


Nu följer vi alltså upp med en andra tabloid, eftervalstabloiden.

Också denna gång blir den på 8 sidor, men upplagan blir tre gånger så stor: 150.000 exemplar.

Antalet anmälda utdelare är nu ett 70-tal. De flesta som delade ut vitbokstabloider är med även på eftervalstabloiderna.


Vi kommer att behöva fler utdelare.

Envar som vi anmäla sig kan skriva till: info@bgf.nu

Ekonomin för tryckningen har vi denna gång fått garanterad genom en stor donation.

För logistiken är vi också i stort sett i hamn ekonomiskt - en insamling är snart uppe i 30.000 kr.


Innehållet fokuserar på:

• Reinfeldts och moderaternas extremism

• massmedias svek

• frånvaron av opposition

• innebörden av den pågående fjärrinvandringen.


Här ges exempel på hur massmedia fungerar i verkligheten, dvs är enkelriktade, bedriver kampanjer och desinformerar.


Journalisterna är som soldater i en armé - en armé av ockupanter.


Här görs en genomgång av vad regeringen Reinfeldt innebär, dvs
- svenskfientlighet
- förakt för demokratiska principer
- osjälvständighet gentemot USA.


Det här uppslaget kommer in på två brännbara ämnen,
dels islam och muslimsk extremism,
dels Sverigedemokraterna.


Beträffande islam måste, menar jag, grundlinjen var att
a) många muslimer också betyder många islamister
b) islamister inte vill ha mångkultur, de vill ha sharialagar i Sverige, för alla
c) invandringen av fler muslimer till Sverige måste stoppas.

Och det ska handla om Sverige. Vi bör, menar jag, undvika att bli allmänt islamfientliga, vi ska inte halka in på ett ställningstagande för Israel och mot Palestina.


Min hållning gentemot SD är densamma som gentemot ND - dvs kritiskt stöd.

Vilket betyder att erkänna när partiet göra något bra, men att kunna kritisera när partiet gör något dåligt. Eller försöka uppmuntra till bra ställningstaganden.


Baksidan ägnas åt lästips och en hyllning till Sven-Olle Olsson i Sjöbo.

Sven-Olle Olsson är ju en svensk hjälte, med en given hedersplats i vår historia.


Erfarenheten från tabloidutdelningarna visar att det ger mersmak.

Den som en gång har börjat dela ut tabloider, han eller hon vill fortsätta.


Det kan s.a.s. bli beroendeframkallande. När man går förbi några brevlådor nästa gång rycker det i armen och man vill ha något att stoppa ned där...


Vi arbetar för att det ska komma också en tredje tabloid.
I bästa fall blir det en hösttabloid, för utdelning i år.
I annat fall får det blir en ny vårtabloid.


Grundkonceptet är att tabloiderna ska bli som att sätta en snöboll i rullning.

För varje tabloid kommer vi att vara fler utdelare. Där är jag inte orolig, för jag vet själv hur det känns efter att ha varit ute en vända. Man mår bra. Inte bara har det varit nyttig motion, man kan dessutom känna sig nöjd med att ha gjort en konkret insats för Sverige.


Beträffande ekonomin är det långsiktigt mer av en utmaning. Tanken är att bland dem som får tabloiden ska tillräckligt många vilja bidraga ekonomiskt till nästa tabloid.


Ett viktigt moment är att de som tar del av tabloiden ska bli nyfikna och vilja veta mer.

T.ex. genom att börja besöka sverigevänliga webbsidor, köpa sverigevänliga böcker eller bli prenumerant på en sverigevänlig tidning.Tanken är att bakom tabloidprojekten ska man kunna ställa upp oavsett man är medlem i det ena eller andra partiet, eller om man är partilös.

Tabloidutdelare kan sinsemellan kunna hysa olika åsikter i olika frågor, men är överens om vissa gemensamma utgångspunkter, av sverigevänlighet.Det här är en del av en socialdemokratisk valaffisch från 1911.

Ett sekel senare står den sig fortfarande. "Folket herre i eget hus".


Däri ligger två moment:

1. Demokrati, folkligt inflytande.

2. Nationellt självbestämmande.


Till kärnan i vårt budskap måste höra

• att vi svenskar existerar som ett folk och har rätt att fortsätta göra det.

• att vi, liksom andra folk, har rätt till ett eget land.

• att massmedia i Sverige inte är att lita på.

Detta sista är ju också vad som gör tabloiderna nödvändiga. Vi måste få ut en alternativ information till folket. Information som avslöjar hyckleriet och förljugenheten.


Vilka är det då vi kan hoppas nå, till vilka är det vi vänder oss?

• Ja, inte är det de som är helt likgiltiga. Dem kan vi nog aldrig nå.

• Inte heller kan vi nå dem som har sin egen födkrok genom rådande system.

• Däremot finns en grupp som är rädda, men som lider av orättvisorna. De kan vara mottagliga, om vi lyckas bryta deras rädsla.

• Jag tror även att bland dem som aktivt argumenterar emot oss kan vi vinna anhängare. De är åtminstone inte likgiltiga. Jag tillhörde ju själv en gång den kategorin.


Youtube:

Föredraget presenteras även som film, i tre delar:

Avsnitt 1: http://www.youtube.com/watch?v=UIGra56x98M

Avsnitt 2: http://www.youtube.com/watch?v=vt5selu7vrE

Avsnitt 3: http://www.youtube.com/watch?v=aYg-cBwSS9g

 

Mer om eftervalstabloiden