Aktuell kommentar - vecka 9/99:

 

Kortblandning

Hur skyla över det misslyckande som svensk invandringspolitik representerar? En provkarta på åtgärder kan skönjas.

En åtgärd är att göra sådana klassificeringar, att kort blandas bort och kostnader döljs.

Således redovisar SIV-statistiken som "flyktinginvandrade" även dem som fått stanna på "humanitära grunder", och alltså inte konstaterats ha skyddsbehov.

Således redovisar tillgänglig BRÅ-statistik ingen kategori naturaliserade svenskar, varigenom de många invandrare som fått svenska medborgarskap göms undan.

Således har SCB vid redovisning av socialbidrag ersatt kategorin "utländska hushåll" med "flyktinghushåll".

En annan åtgärd föreslås nu av Kommunförbundet. Gör socialbidragen för invandrare till en statlig utgift! Lyft bort denna utgift från det kommunala budgetarbetet!

Då behöver kommunerna inte så direkt märka av invandringens ekonomiska effekter. Kvar blir skolproblem och kriminalitet, men detta får väl tacklas genom fortsatta kampanjer mot rasism...

En tredje åtgärd är nu aktuell. Den 3 mars har riksdagen att ta ställning till regeringsförslag om diskriminering i arbetslivet. Kontentan av den nya lagstiftningen blir att invandrare ska få arbeten - på svenskars bekostnad. Då minskar arbetslösheten och därmed bidragsberoendet bland invandrare. Statistiken hyfsas.

Innebörden av denna lag är att den upphäver den fria anställningsrätten för företagare och att småföretagandet belastas med ytterligare regleringar och pappershantering. Det hela kan mycket väl mynna ut i att före nyanställningar sker och/eller att nyanställande drivs under jorden, utanför arbetsförmedlingarnas insyn.

Som Eva Bergqvist på Fri Information påvisar, kan konsekvenserna av den nya lagen bli helt osannolikt absurda:

skadestånd, även om i slutändan ingen anställs

skadestånd till samtidigt flera personer

bevisbörda hos arbetsgivaren

ingen spärr mot okynnesanmälningar

straff även för oavsiktlig och indirekt diskriminering