Aktuell kommentar - vecka 24/99:

 

Vita lögner

Den svenska flyktingpolitiken är alltför restriktiv. Det var budskapet i TV-Aktuellt den 12/6, i ett inslag om anhöriginvandringen.

Formellt sett har man rätt: reglerna för anhöriginvandringen gjordes faktiskt litet snävare 1997. Detta har påverkat invandringen av anhöriga utanför kärnfamiljen.

Ändå blev det helt fel. Programinslaget gav en falsk bild, genom att undanhålla TV-tittarna viktig information om antalet anhöriginvandrade:

1998 uppgick de till drygt 21.000.

De utgjorde mer än hälften av den totala invandringen till Sverige det året.

De var betydligt fler än tio år tidigare.

De var fler än i andra västeuropeiska länder.

 

TV ger inte hela sanningen.