Aktuell kommentar - vecka 18/99:

Domstolar

Kenneth Sandberg, handläggare på Invandrarverket, fick ju sparken efter att det våren -97 börjat storma i media kring "Folkviljan och massinvandringen", en organisation där han var ordförande.

Chefen för Invandrarverket, Lena-Häll-Eriksson, förklarade att Sandbergs åsikter var inte förenliga med hans arbete på SIV, han hade en flyktingfientlig inställning. En lokal SIV-chef fyllde i med att Sandberg inte varit tillräckligt frikostig i beviljande av bidrag åt asylsökande.

Snart skiftade dock Invandrarverket argumentering, bort från det politiska: Sandberg kunde inte samarbeta med andra, han klarade inte jobbet.

Snart ska Sandbergs fall upp i domstol (Lunds Tingsrätt*), men det finns inte mycket anledning till optimism. Inte bara pga att Sandbergs egen facklig organisation (Jusek) svikit honom, utan också pga en annan dom nyligen i ett annat ärende.

 


Detta andra ärende gäller Arbetsdomstolen och Bo Hofvander, också aktiv i "Folkviljan och massinvandringen".

Bo Hofvander fick plötsligt sparken från sin halvtidsanställning på PRO (Pensionärernas Riksorganisation) i Halland. Anledningen var att man upptäckt att Hofvander använt kontorsutrustningen för även privat bruk - han hade skrivit egna dokument på datorn, skickat e-mail och surfat på Internet.

Själva uppsägningen var affektladdad och kom direkt efter upptäckten av detta - som PRO Halland ansåg - "missbruk" av utrustningen. Det framgick också att politik fanns med i bilden.

Vad som gjort PRO så upprört var framförallt Hofvanders engagemang för organisationen Folkviljan och massinvandringen. Om Hofvanders privata korrespondens hade skett för någon s-organisation eller lobbyorganisation för invandring, då skulle PRO knappast ha reagerat. Det var uppenbart.

Frågan var uppe till behandling i AD i våras och nu hade PRO skiftat sin argumentering. Uppsägningen hade inget att göra med Hofvanders åsikter, det gällde PRO:s möjligheter att hysa förtroende för honom.

Vad PRO främst anförde var att Hofvander på eget bevåg, utan styrelsens godkännande, installerat Internet** på PRO-datorn. De privata mailen från Hofvander hade PRO som returadress och detta ansågs kunna kompromettera PRO.

Samtidigt framgick att inga arbetsinstruktioner fanns, som uttryckligen förbjöd Bo Hofvander att använda kontorsutrustningen även privat. Och PRO hade inga anmärkningar mot Hofvanders fullgörande av sina arbetsuppgifter för PRO.

ÄVEN OM Hofvander nu skulle ha gjort allvarliga fel, hade väl det rimliga - denna första gång - varit en tillsägelse. En normal arbetsgivare hade nöjt sig med någon form av varning, och givit den anställde en andra chans

Det visade sig att Arbetsdomstolen, i sin dom den den 7/4 -99, gick på PRO:s linje. Man ansåg att saklig grund fanns för uppsägning, då Hofvander "på ett otillbörligt sätt utnyttjat arbetsgivarens redskap".

Vem kan tro att denna dom inte var politisk? Antag att Bo Hofvander istället varit anställd hos Sverigedemokraterna och skött sitt arbete, men vid sidan om använt datorn för privat bruk. Skulle AD då funnit en uppsägning vara OK?

Om denna AD-dom ska tillämpas konsekvent framöver, då kan den betyda något av en revolution inom svenskt arbetsliv. Hur många kontorsanställda har inte använt sina datorer även privat?

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kenneth Sandbergs ärende kommer upp i Lunds Tingsrätt den 9-11 juni. Ärenden tas inte upp i AD, eftersom bara organisationer där kan föra talan.

** Något som blivit nästan lika självklart som telefon. Nästan alla PRO-distrikt har nu Internet.