Aktuell kommentar - vecka 17/99:

 

 

Stänga av TV:n?

Nyligen har framkommit uppgifter om sanslösa grymheter, utförda av serber i Kosovo. Om dessa uppgifter stämmer, då är det fruktansvärt. Intill dess att de kunnat bekräftas kan dock finnas anledning att vara en aning skeptisk.

Vilken sida som kan ha något att vinna på sådana grymheter eller historier om grymheter?

Det är naturligtvis UCK och NATO. Sådana uppgifter inverkar på opinionen i väst och gör det politiskt möjligt att göra vad som annars inte vore möjligt. NATO kan bomba - även avsiktligt - på ett sätt som medför i civila dödsoffer.

Av ett svenskt radioprogram nyligen framgick hur enkelt rena fantasihistorier kan spridas. Kosovoflyktingar i Makedonien intervjuades om sina erfarenheter och tolken - uppenbarligen UCK:are - översatte till något helt annat. Detta avslöjades när radioprogrammet sedan lät en albansktalande i Sverige avlyssna bandet och översätta vad flyktingen verkligen sagt.*

Problemet om uppgifter kring händelser i Kosovo är att de än så länge kan varken bekräftas eller dementeras.

Annorlunda förhåller det sig med uppgifter av den typen att namngivna kosovoalbanska ledare skulle ha avrättats eller att en viss idrottsarena i Pristina skulle vara uppsamlingsplats för fångar. I båda dessa fall har det varit möjligt för journalister att få fram sanningen, och i båda fallen visade det sig vara fråga om lögner från UCK-sidan.

På liknande sätt förhöll det sig med bombningar av en flyktingkolonn i Kosovo. Först skylldes på serberna, men sedan tvingades NATO medge att det var försvarsalliansen som bombat.

Överhuvudtaget kan om serbernas uppgifter i kriget sägas, att de har stämt. **

NU HAR NATO bombat sönder TV-huset i Belgrad. Enligt uppgift blev 10 personer dödade och 50 skadade.

En NATO-talesman försvarade aktionen med att Belgrad-TV:n spred propaganda och falsk information, den var ett redskap i kriget, för Milosevic.

Hur ska detta tolkas? Har NATO nu infört dödsstraff för spridande av vinklade nyheter och/eller oriktiga uppgifter?

Ska NATO-generaler fortsättningsvis avgöra vad som är bra journalistik? Antag att en journalist i ett västland enligt NATO:s bedömning är alltför serbvänlig - har NATO då rätt att döda vederbörande?

DESSUTOM kan man fråga sig hur fria västjournalister står i förhållande till sina regimer och till NATO. Utgör inte också TV-stationerna i västländer verktyg i kriget?

Är det t ex inte så att man accepterat en allt vidare definition av "militära mål"?

 


EN HELT ANNAN SAK är att det kanske vore bra om TV:n överhuvudtaget stängdes av, överallt. Åtminstone några dagar i veckan. Förmodligen skulle det ge mindre rastlösa barn och bättre resultat i skolan. Men det är som sagt en annan historia.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Enligt den första översättningen hade seber sprättat upp magen på gravida kvinnor och stoppat i ölburkar där, enligt den andra översättningen hade flyktingen i stort sett bara hört muller vid horisonten.

** Dvs om vi bortser från den helt uppenbara propagandalögnen att flyktingströmmen från Kosovo inte skulle ha samband med en systematisk fördrivning, genomförd av väpnade serber!