Aktuell kommentar - vecka 10/99:

 

Grönt ultimatum

Juan Fonseca fick den 1/3 in sitt 17:e inlägg på DN Debatt sedan den 1/1 -95. Hans 16:e inlägg hade handlat om att han kanske skulle bli svartlistad och stoppad på denna debattsida, men så blev alltså inte fallet.

Detta 17:e inlägg har Fonseca skrivit tillsammans med tre andra miljöpartister - Fonseca är ju medlem i Miljöpartiet nu. De övriga är Jabar Amin, Yvonne Ruwaida och Birger Schlaug. Ämnet för inlägget är invandringen, där läget konstateras vara katastrofalt. Budskapet är en form av ultimatum till socialdemokraterna: gör de inte som mp kräver, då kan det betyda slutet för samarbetet.

Birger Schlaug har tidigare, sin bok "Svarta oliver och gröna drömmar", skrivit följande:

"Lögnen kan få dystra politiska konsekvenser. Under många år fanns en outtalad överenskommelse mellan journalister, politiker och tyckare att inte säga sanningen om det framväxande mångkulturella samhället. Vi - jodå, jag tillhörde lögnarna - förnekade problemen, fast vi alla såg dem."

I den nya DN-artikeln erkänner Schlaug och Fonseca problemen, i form av arbetslöshet och omfattande bidragsberoende bland nyanlända invandrare. Deras slutsatser blir dock inte att invandringen nu måste minska. Deras inlägg berör överhuvudtaget inte invandringspolitiken.

De anklagar socialdemokraterna för att "inte ta invandrarfientligheten på allvar" och de efterlyser "okonventionella åtgärder för att komma tillrätta med integrationspolitikens misslyckande".

Rubriken på artikeln lyder "S SKAPAR GROGRUND FÖR RASISM".

Den förutsättning som ligger till grund för mp-artikeln är att den höga arbetslösheten bland invandrare främst kan förklaras med diskriminering. Till stöd för sin tes anför mp-debattörerna exempel från England och USA:

i Sverige saknar 95% av somalierna jobb, i England har 95% av dem jobb

i Sverige är arbetslösheten bland iranier mycket högre än i USA.

Det är ingen tvekan om att diskriminering förekommer, av invandrare på den svenska arbetsmarknaden. Men därmed inte sagt att detta är den främsta orsaken. Det handlar inte bara om öppen arbetslöshet - många står ju inte ens till arbetsmarknadens förfogande.

Men hur förklara de av mp-debattörerna anförda skillnaderna gentemot England och USA?

Fyra faktorer kan här spela in:

1. Språket

Förmodligen talar och förstår somalierna i England och iranierna i USA bättre engelska än vad somalierna och iranierna i Sverige i allmänhet talar och förstår svenska.

2. Sociala förmåner

Förmodligen är de svenska bidragen mer generöst tilltagna än de engelska och amerikanska. Detta kan påverka urvalet av vilka som söker sig till Sverige, det kan också ge mindre av incitament att söka sig ut på den svenska arbetsmarknaden.

3. Arbetslösheten

Arbetslösheten är hög i Sverige, alltsedan början av 90-talet. 100.000-tals infödda svenskar går utan arbete. Det är naturligt om de som är födda och uppvuxna i ett land har ett försteg på arbetsmarknaden framför helt nyligen anlända.

4. Invandringen

Sverige har haft en större invandring än de flesta andra västländer, i proportion till sitt invånarantal. Antalet somalier respektive iranier per svensk är förmodligen högre än antalet per engelsman och amerikan.

Men visst vore det välkommet med närmare undersökningar kring somalierna och iranierna i Sverige, om de konkreta orsakerna till att så få av dem har förvärvsarbeten. Kanske där en punkt, där vi och mp-debattörerna kan bli överens?

Till sist: "okonventionella åtgärder".

Vad betyder det?

Är innebörden kvotering och förtur för invandrare? Ska svenskar diskrimineras på arbetsmarkanden?

Är innebörden att normala kvalitetskrav ska släppas? Ska invandrare anställas även om de inte behärskar svenska språket, även om de saknar yrkeskunskaper?

Fonseca är, som så ofta, otydlig. Det bästa socialdemokraterna kan göra, både för sin egen och för Sveriges skull, är nog att strunta i hans ultimatum.

Ambitionen att inte skapa grogrund för rasism är vällovlig, men vad som då krävs är framförallt att lägga om kursen i invandringspolitiken!