8. Otrygghet

Den otrygghet som har samband med invandringen ligger på flera plan:

A. VÅLD

a) Kriminellt våld

Gjorda undersökningar pekar på att våldet i samhället är det samhällsproblem som oroar svenskar mest. Samtidigt vet vi att mycket av detta våld har samband med invandringen. Invandrare står för en oproportionellt stor andel av rån, våldtäkter och gatuvåld.

Invandrare står också för det mesta av narkotikadistributionen. Narkotikaanvändningen genererar sedan i sin tur mycket brottslighet - både småbrottslighet och att maffiastrukturer växer sig starka.

Åldringsrånen är en speciellt vidrig typ av brottslighet. Förklädda till blomsterbud, hemtjänstpersonal, fastighetsskötare, mm lyckas tjuvarna vinna sitt offers förtroende. Åldringsrånen begås ofta av invandrare.

Det var inte många år sedan man kunde kliva in i en taxi utan att känna att riskera något. Nu har - genom kombinationen av avreglerad taxinäring med snabb invandring - skapats en häxbrygd. Många av dessa "friåkare" är våldsbrottslingar. Detta demonstrerades inför öppen ridå, när myndigheterna försökte reglera vid SJ Centralstation i Stockholm. Inför massmedia körde man på, och skadade, poliser. Vilken behandling är man då inte beredd att ge sina kunder?

En viss möjlighet till trygghet kan erbjudas taxikunderna genom att det finns några stora och kända taxiföretag, som i sig innebär en form av garanti - mot hutlösa priser eller andra obehagliga överraskningar. "Senaste nytt" är emellertid att friåkare stulit skyltar från dessa företag. Friåkare kan alltså uppträda i förklädnad, och det som skulle ge trygghet gör det ändå inte.

b) Politiskt våld

"Jag ser framför mig en tickande bomb, snart har vi självmordspiloter även i Sverige". Så säger Kurdo Baksi i Aftonbladet den 27/10 -97.

De etniska motsättningar som följt med massinvandringen kan resultera i massiva våldsutbrott, det är i varje fall vad Mauricio Rojas, Alexandra Pascalidou och andra invandrardebattörer varnar för/hotar med.

Här skulle då bli fråga om någon form av terroristiskt våld, om än kanske inte väl riktat.

Ett exempel på ett riktat politiskt våld var det angrepp i Stockholm i slutet av augusti, som utfördes mot fyra unga sverigedemokrater, när de var på väg hem från ett torgmöte mot den generösa flyktingpolitiken . De överfölls av ett 40-tal maskerade personer med metallrör och andra tillhyggen, och blev svårt misshandlade.

Här är det alltså vår yttrandefrihet och demokrati som blir måltavla.

B. OHÄLSA

Ett viktigt trygghetsmoment gäller hälsa. I första hand att man inte blir sjuk, i andra hand att man snabbt kan få adekvat vård om man ändå blir sjuk.

Hur mycket sämre mår svenska folket av den snabba multietniska omställningen, av den permanenta kränkningen och den ständiga skuldbeläggningen? Detta är inte utrett och antagligen heller inte möjligt att reda ut. Men det är inte orimligt att det påverkar folkhälsan.

Som allmänt känt görs nu kraftiga nedskärningar inom sjukvården. Vårdköer och väntetider är i många sammanhang långa. Åldringar skickas hem för att dö.

Dessa nedskärningar har samband med det allmänna behovet av att spara pengar i landstingens verksamhet. Detta har också samband med invandringen. Många av dem som kommit hit, inte minst äldre anhöriga, har varit "vårdpaket" som slukat stora vårdresurser. En redovisning av kostnaderna bara för tandvården av dem som fått PUT under 90-talet skulle visa på höga belopp.

C. EKONOMI

AP-fonderna skulle ge oss trygghet på ålderdomen. Plötsligt står det klart att fonderna inte räcker till. Vad beror detta på?

En orsak är att det inte funnits någon koppling mellan dem som betalt in pengar till fonderna och dem som fått ut pengar av fonderna. På så vis har pensionspengar utbetalats till människor som inte arbetat länge i Sverige, och inte hunnit göra nödvändiga inbetalningar. Systemet har varit så konstruerat, att det inbjudit till länsning.

En hel del förtidspensionärer lever nu gott i Grekland. Det är inte tal om att ompröva några beviljade förtidspensioner, fastän dessa i vissa fall utfärdats genom köpta läkarintyg.

Men det handlar om något mycket mer än förtidspensioner och ATP. Hela den svenska modellen, vårt välfärdssystem, äventyras genom invandringen.

En import av så många bidragstagare gör att vi hamnar i en ohållbar situation. Det svenska socialbidragssystemet var aldrig så konstruerat, att många skulle kunna ha det som en permanent inkomstkälla.

För att statens inkomster och utgifter i längden skulle gå ihop förutsattes också en vissa kultur och moral. Många nykomlingar har inte tillräcklig lojalitet med det svenska samhället. I vida kretsar har bidragsfusk, svartjobb och kvittolösa transaktioner blivit acceperade.

Genom en fortsatt och ökad upplåning utomlands kan regeringen för en tid skjuta problemen framför sig, men snart hamnar den i en situation där dagens relativt höga bidragsnivåer inte längre kan upprätthållas. Görs då generella sänkningar - allt annat skulle rubriceras som "apartheid" - drabbar det även de svenskar som är i behov av bidrag.

Vårt folkhem byggde på en hög sysselsättningsnivå kombinerat med en allmän vilja att göra rätt för sig.