5. Boendesegregering

 


Segregeringen i boendet ökar varje år. Vissa redan invandrartäta bostadsområden får en allt högre andel invandrare. De flesta är överens om att detta på flera sätt är olyckligt:

Invandrare träffar i allt mindre utsträckning svenskar. Detta minskar möjligheterna att lära sig svenska språket, och svensk kultur i övrigt - svenska normer och värderingar, koderna i umgänget.

I skolklasser där en majoritet av eleverna är invandrarbarn blir det ofta en svår (eller ingen alls) undervisningssituation.

Arbetslösheten blir hög i dessa områden, vilket ger låga skatteintäkter och höga utgifter för socialbidrag och annat.

Utanförskapet växer och ungdomar odlar en identitet som invandrare. Många kommer tidigt in i kriminella karriärer.

Men hur ska boendesegregeringen minskas? Där skiljer sig uppfattningarna.

I t ex Botkyrka diskuteras att försvåra för fler invandrare att flytta in i kommunen, ett förslag som har stöd också från invandrare inom kommunen. Då reagerar emellertid Mona Sahlin och andra från "det offentliga Sverige": diskriminering! Varje individ måste fritt få bosätta var han eller hon själv önskar. Detta är en mänsklig rättighet, resonerar Sahlin.

"Segregeringen i boendet måste motverkas!" förklarar Juan Fonseca och andra invandrardebattörer, och de förebrår regering och myndigheter för att inte göra mer. Men själva anger de ingen lösning, de ställer inte ens frågan vad segregeringen beror på.

Orsaken till boendesegregeringen ligger i framförallt två faktorer:

DELS väljer många invandrare att bosätta sig i närheten av släktingar och landsmän.

DELS börjar svenskar - när andelen invandrare i ett område passerat en viss tröskel - att flytta därifrån. Varför flyttar svenskarna? Den frågan borde ägnas betydligt större intresse!

I stort sett handlar det om vandalisering och stölder, oljud och otrygghet. Bristande hänsyn till grannar.

När svenskarna väl börjar flytta blir många lägenheter tomma. För bostadsrätter kan en hög andel invandrare i området göra att de blir svåra att avyttra, varpå priserna sjunker drastiskt. Snart kan de förvärvas för bara en symbolisk summa, vilket möjliggör även för invandrade socialbidragstagare att flytta in i kommunen. Med hänvisning till att de ha bostad kan de kräva fortsatt försörjning av denna kommunen. På så vis kan ett område på kort komma att bestå av en hög andel socialbidragstagare, varav de flesta invandrare.

Ska boendesegregeringen hejdas måste man gå till roten med problemet. Man måste undanröja de faktorer som gör att svenskar flyttar bort. Många invandrare måste med andra ord ändra sitt beteende. Om de inte förmår göra detta är det de som ska flytta från området - inte de skötsamma!

Men detta är känsligt, man kan ju bli anklagad för att vara invandrarfientlig. Så ingen tar i det. Hellre fly än illa fäkta...