Jantelagen:

1) Du skall inte tro att du är något.

2) Du skall inte tro att du är lika god som vi.

3) Du skall inte tro att du är klokare än vi.

4) Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi.

5) Du skall inte tro att du vet mera än vi.

6) Du skall inte tro att du är förmer än vi.

7) Du skall inte tro att du duger till något.

9) Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.

10) Du skall inte tro att du kan lära oss något.