Ingen Holmberg-intervju

Jan Milld ringde den 18 mars 1998 upp Håkan Holmberg, ordförande i "Svenska kommittén mot antisemitism", för att be om en intervju för Blågula Frågor. Ämnet för intervjun skulle vara den organisation där Holmberg är ordförande.

Det blev blankt nej, med hänvisning till det som Milld skrivit på Internet om Bruchfelds skolundersökning, närmare bestämt följande:

"Den politiska korrektheten finns som tema i bakgrunden för hela denna undersökning. Förväntningarna är tydliga, om vilka svar som är önskvärda. På frågan om judars inflytande är "rätt svar" exempelvis uppenbart. Det är "NEJ" - vilket levererades av totalt 62% svarande.

För egen del finner jag att judar har stort inflytande i världen idag. Huruvida detta inflytande ska anses alltför stort sammanhänger naturligtvis med hur detta inflytande används. Används det för att i Sverige genomdriva en destruktiv invandringspolitik och att förfölja invandringskritiker, då ger sig svaret självt."

Blågula Frågor arbetar för en dialog, inte minst med dem som tycker annorlunda. Därvidlag skiljer vi oss tydligen från "Svenska kommittén mot antisemitism".