En annan elevundersökning

Tidningen Arbetet Nyheterna rapporterar den 28/2 -98 om en annan undersökning som gjorts av svenska elevers inställning till nazismen.

Denna undersökning, "Ungdom och historia", gjordes våren 1995 av Lärarhögskolan i Malmö och gällde niondeklassare. Den omfattade 829 elever, över hela Sverige.

Resultatet visade på en kompakt negativ inställning till Adolf Hitler och Nazityskland. 93 procent såg Hitler som en angripare, skyldig till folkmord.

Motsvarande undersökningar har gjorts i även andra länder. Svenska elever visade sig mer fördömande än t.o.m. israeliska elever. De var mer negativa än alla andra - med ett enda undantag, norska elever.

Om Ceifo/Brå-undersökning gav en delvis annan bild kan detta möjligen bero på att den grällt politiskt-korrekta utformningen provocerade en del elever, till att leverera rena tvärtom-svar.