Lena Klevenås, riksdagsledamot, tyckte redan för flera år sedan att Sveriges befolkning kunde öka till 30 miljoner.

Anders Ferm, tidningsredaktör, höjde raskt budet till 50 miljoner.

Mauricio Rojas - samhällsdebattör, f.d. MIR-aktivist i Chile och nu moderatideolog - lade i tidskriften Avräkningsnotan 2/95 också ett bud på c:a 50 miljoner:

"Med avseende på Sveriges storlek och ekonomiska förutsättningar kan vi ta in runt 50 miljoner invandrare till, det skulle ge positiva ekonomiska effekter främst för glesbefolkade områden som Norrland genom billigare infrastruktur osv."

I tidningen Kommunalarbetaren, facklig tidning för det största LO-förbundet, är Jenny Morelli kolumnist. I nr 1/96 skrev hon, under rubiken "MAKA DIG, SVENSK":

"Sverige skulle ju ha plats för åtminstone tio gånger så många invånare. Åttio miljoner svenskar som får lära sig att ge stjärterum till sin nästa. Svår omställning för oss men vi har nog inget val. Jorden blir knappast större."

Med detta bud på drygt 80 miljoner tog Morelli ledningen bland de generösa, slog s.a.s. nytt rekord.

Jesse Owens längdhoppsrekord från mitten av 30-talet stod sig i nära tre decennier. Hur länge skulle Morellis rekord komma att stå sig?

Det visade sig att hennes rekord inte stod sig länge alls. Torbjörn Björkman var i KPML(r):s tidning Proletären, nr 7/96, inne på tankegångar som - om de konkretiseras - distanserar Morelli med bred marginal.

Björkmans artikel handlar om befolkningsökningen, och han förnekar att Jorden är överbefolkad. Hans resonemang tar sin utgångspunkt i Hollands befolkningstäthet, på 366 invånare per kvadratkilometer. Holland är ju inte överbefolkat...

Översatt till Sverige skulle en holländsk befolkningstäthet betyda 160 miljoner invånare.

De olika nivåerna kan åskådliggöras genom ett diagram.

 


Befolkningsökningen i världen ligger på drygt 100 miljoner människor om året, cirka 9 miljoner i månaden. De fyras olika bud kan då översättas till hur många månaders befolkningsökning i världen som skulle kunna absorberas genom den förordade politiken.

Klevenås vill öka Sveriges befolkning från nuvarande 9 miljoner, till 30 miljoner - en ökning med 21 miljoner. Det skulle betyda absorbering av drygt 2 månaders befolkningsökning.

Ferm föreslår 50 miljoner, en ökning med 41 miljoner. Det betyder nära 5 månader.

Morelli höjde till 71 miljoner i ökning. Det betyder 8 månader.

Björkman hamnar med sina 150 miljoner på 17 månader.

Detta kan åskådliggöras genom ytterligare ett diagram.