20 år med SD

Sverigedemokraterna bildades 1988, med invandringspolitiken som sin viktigaste fråga. partiet ställde krav i en riktning som inget av riksdagspartierna gjorde.

År 2008 har alltså 20 år gått sedan grundandet. Med anledning av detta har SD givit ut en jubileumsbok, en antologi med 20 olika medverkande. Det blev en riktigt bra och läsvärd bok!

"20 RÖSTER OM 20 ÅR - Sverigedemokraterna 1988-2008" heter boken, och kostar 159 kronor. Den kan beställas genom att sätta in denna summa på ett bankgiro.

I samband med att jag själv blev tillfrågad om att medverka i denna bok fick jag klart för mig att det var svårt att få fram skribenter. Av dem som åtagit sig att medverka hade många svårt att leverera sina bidrag inom rimlig tid. Mitt intryck blev att här skulle många skriva bara pliktskyldigt, för att ett antal sidor skulle fyllas.

Jag hade således lågt ställda förväntningar inför skrivandet av en bokrecension.

Det visar sig nu, att det blev en riktigt bra och läsvärd bok!

Och lättläst. Redan greppet med antologi gör ju att man inte behöver sträckläsa, utan kan plocka bidragen efterhand. Det faktum att man har 20 olika personer borgar dessutom för varierande infallsvinklar. De flesta bidragen är huvudsakligen beskrivande, av varför man gått med i partiet och vilka erfarenheter man sedan gjort. Några inlägg har mer av politisk tonvikt.


Ett bidrag fångade särskilt mitt intresse - det som skrivits av Runar Filper, ordförande för Sverigedemokraternas framgångsrika Värmlandsdistrikt.

Runar var ju den "klippa" som jag hade förmånen att få vid min sida under Norrlandsturnén 2004. Med tanke på de grova störningar som våra torgmöten utsattes för - särskilt i Piteå och Luleå - är det svårt att föreställa sig hur turnén skulle ha kunnat fullföljas utan Runar. Han var den som på ett exemplariskt sätt skötte allt det organisatoriska, höll ihop alla de praktiska bitarna så att det fungerade. När det "blåste" som värst under själva mötena var han lugn som en filbunke, ett lugn som smittade av sig.

Om Sverigedemokraterna runtom i landet haft fler "arbetshästar", idealister och naturbegåvningar som Runar Filper, då skulle partiet kanske redan sitta i riksdagen.

Runar Filpers historia skiljer på en punkt från de övriga bidragen i boken. Han hade i sin ungdom en period av stökigt leverne, med fylla, slagsmål och domar. Detta liv som buse har han sedan länge lagt bakom sig, helt och fullt. Men är man sverigedemokrat med något sådant i bagaget, då kan det inte vara glömt och förlåtet, aldrig någonsin.

SD ska ju stämplas som ett parti av brottsbelastade, då gäller det att ta tillvara varje smula som kan uppbringas! Kontrasten blir således skarp jämfört med behandlingen av personer som aktiverat sig i politiskt korrekta sammanhang. Exempelvis Paolo Roberto, som fick ett eget TV-program.

Denna kontrast har Runar fått uppleva, och det tar han upp i sitt bokbidrag. Låt mig citera det avsnittet:

"Mitt brokiga förflutna har allt som oftast varit hett stoff. Under kyrkovalskampanjen 2001 var drevet mot min kandidatur omfattande i Värmländska medier. Fokus riktades mot min person och mycket i mitt liv förändrades då. Släkt, vänner och bekanta som hela tiden funnits där när man levde utanför lagens råmärken. Samma släkt, vänner och bekanta drog sig nu undan eller tog helt avstånd från min person.

Att en före detta buse nu kandiderade för att komma in i svenska kyrkans finrum blev för mycket för vissa. Nu var man som ett lovligt villebråd under denna hetsjakt. Det var förmånligare att figurera i stökiga sammanhang och bryta mot lagen än att engagera sig i kyrkofrågor.

Vad var det då som hände en gång i tiden? Vad var det för hemskheter som berättigade till häxjakt, mer än trehundra år efter häxbålens tid?

Jag sökte mig i ungdomsåren till kamratkretsar som levde ett till synes fritt och bekymmerslöst liv. Där förekom dessvärre mycket fylla och bråk. Det blev några år som kantades av missbruk, brott och straff. Man kan kalla det för ungdomsrevolt. Tyvärr kan man inte få det ogjort. Men det var ändå en lärorik tid som formade min insikt. Man berikades av miljöer och människoöden. Denna tid gav ett samhälleligt perspektiv sett underifrån.

Det är dessa brokiga erfarenheter som gjort att jag nu idag själv har uppdrag åt Kriminalvården som övervakare åt ett flertal klienter. Godkänd av Frivårdsmyndigheten som inget hellre önskar än folk som vet vad det handlar om. Man har kännedom om vilka tankegångar som kan röra sig i en människas inre. Hur en trasig människa fungerar. Vad som fattas och vad som kan föranleda en människas destruktivitet.

Att kunna förmedla stimulans och försöka ta fram intressen och kunskaper hos en människa som kommit ur kurs, det är en viktigt ingrediens för att kunna leda in densamma i gemenskaper och samhällsliv igen. De flesta man möter i dessa sammanhang har tappat bort sina intressen och kunskaper på vägen.
Hade jag inte gått igenom detta stadium i mitt liv hade jag inte heller stått på den plattform jag står idag.

Allt man går igenom här i livet är ett led i en utvecklingsprocess. Man drar lärdom av livets vedermödor.

Alla upplever vi våra ungdomsår. År som vi alla minns som mer upproriska och annorlunda jämfört med åren i mogen ålder. Det var år som vi gjorde saker som vi inte kan tänka oss att göra om. Saker som inte alltid var inom ramarna för lag och ordning.

Jag har alltid varit drivande till min läggning och velat engagera mig. Inte bara sitta i en skyddande bubbla och se på när livet passerar revy. Jag står inte ut med att bara se på när mitt fosterland raseras bit för bit. Rätten att engagera sig i samhällsfrågor måste man få ha oavsett vad man gjort i sin ungdom.

Att angripas av både journalister och medmänniskor på grund av något som hände för ett par decennier sedan och som är ett avslutat kapitel i ens egen historiebok, det är både skrattretande och allvarsamt. När skall dessa människor lära sig att älska, glömma och förlåta?

Före detta värstingar som lämnat sin tidigare brottsliga bana och börjat engagera sig politiskt inom riksdagspartierna framställs däremot som föredömen. Då är det sannerligen en merit att ha lyckats med att bryta med sitt liv i kriminella kretsar.

Mitt engagemang för Sverige genom Sverigedemokraterna har spelat en avgörande roll för vändningen i mitt liv. Samma år som jag började verka inom partiet, samma år drack jag min sista droppe alkohol. Partiet gav mig ett stort förtroende och jag har enormt mycket att tacka Sverigedemokraterna för."

Det var 1993 som Runar Filper anslöt sig till Sverigedemokraterna. Han har alltså varit med under 15 års tid och aktiv i partiet större delen av den tid som det har funnits.


Några ord om även andra medverkande, och några godbitar ur deras bidrag i SD-antologin:

2. Mikael Jansson. SD-medlem sedan 1993, partiordförande under 10 år, 1995-2005. Invald i Göteborgs kommunfullmäktige.

"De skinheads som var mest destruktiva var nog de minst politiska. Man märker att en del som engagerar sig politiskt gör det för att producera politik och en del andra gör det för att konsumera upplevelser... Sverigedemokraterna som var ett mycket utsatt parti utgjorde definitivt en miljö dit man kunde söka sig om man ville uppleva spänning."

"...när vi skulle lämna platsen och såg de femtio poliserna i kravallutrustning smälta samman i ett igelkottsförsvar för sig själva tänkte vi: 'Det här går inte, vi kommer inte ur det här levande!'

Någon tid efter torgmötet läste jag en artikel av en centerpartist. Denne skrev att Sverigedemokraterna hade varit i Jönköping och att vi hade vräkt ur oss vårt hat, men mött motstånd. Hur, frågar jag mig, är en sådan person funtad som inte hörde att vi förde en sansad argumentation och som inte förstod att sten- och flaskregnet var ett övergrepp på demokratin?"

"Är man själv inte idealist kan det vara en gåta varför vi anslöt oss. Det var lätt att se att egen lön för mödan skulle bli en lång rad problem i form av stora privata kostnader, hot mot den personliga säkerheten, svårigheter att behålla anställningar och allmän utfrysning. Jag tror tanken var gemensam för dem som gick med. Det fanns inget viktigare än att rädda Sverige. Det var viktigare än oss själva och det var vår plikt."

 

3. Jimmie Åkesson . Ungdomsmedlem sedan 1995, nu partiordförande.  Sitter i Sölversborgs kommunfullmäktige sedan 1998.

"...vi slog fast principen om en öppen svenskhet, att det ska vara möjligt för människor med ursprung i andra länder att bli svenskar. Svenskheten sitter inte i hudfärgen utan i dina värderingar och ditt beteende... Därmed har vi tagit ytterligare ett stort steg i normaliseringsprocessen."

"Jag citerade också den store filosofen Rocky Balboa, ur den senaste och förhoppningsvis sista filmen om den oövervinnerlige boxaren:

' Det handlar inte om hur hårt du slår. Det handlar om hur hårt du kan bli slagen, och fortsätta röra dig framåt. Hur mycket du kan ta, och fortsätta röra sig framåt. Det är så du vinner.'

Man hånar oss, bespottar oss, slår oss, kastar sten på oss, avskedar oss från våra jobb och kastar ut oss från våra fackföreningar. Ändå står vi där, hela tiden lite större, lite starkare. Mod, civilkurage, heder, solidaritet, stolthet, sammanhållning och, inte minst, en fast övertygelse om att vi har rätt, att det är vi som är den goda sidan."

 

4. Richard Jomshof . SD-medlem sedan 1999. Partistyrelseledamot sedan 2000. Redaktör SD-Kuriren. Kommunfullmäktigeledamot i Karlskrona.

"I valrörelsen 2006 påstods... att drygt 10 procent av Sverigedemokraternas kandidater var dömda för något brott, uppgifter som användes ganska flitigt i media. I september 2006 kunde dock Sveriges Radio - Ekot, med hjälp av statistik från Brottsförebyggande Rådet, avslöja att av riksdagspartiernas kandidater till riksdag och till kommunfullmäktigeförsamlingar runt om i landet, var 19 procent dömda för något brott. Slutsatsen är således att riksdagspartierna i själva verket har betydligt fler dömda personer på sina listor. Även i detta fall står sig Sverigedemokraterna mycket bra i jämförelse. Det kan tyckas orättvist att vi mäts med olika måttstockar, men det är den verklighet vi måste förhålla oss till."

"Under min tid som kommunfullmäktigeledamot i Karlskrona, har jag mer än en gång slagits av den många gånger väldigt låga nivån på debatterna... Sverigedemokraterna är ett parti man måste vara emot, ett parti man måste kritisera. Det har gått så långt att jag är övertygad om att man skulle hävda att jorden är platt om vi påstod att den var rund."

"Ofta har man... kritiserat oss för att vi förespråkar ett homogent samhälle. Man jag kan inte förstå varför detta skulle vara extremt. För mig är det en självklarhet att det i varje samhälle krävs vissa gemensamma nämnare, såsom religion, historia, kultur och traditioner, normer och värderingar, språk och etnicitet, för att sammanhållning och stabilitet ska vara möjlig,.."

"... i takt med framgångarna har modet och motivationen hos gemene man ökat,.. Hade det varit val i dag, hade vi haft betydligt fler kandidater på valsedeln,.."

"... in i riksdagen kommer vi garanterat, det är min fasta övertygelse. Betydligt svårare blir det att göra något åt det destruktiva politiska klimat som nu råder."

 

5. Björn Söder . SD-medlem sedan 1995, partistyrelseledamot sedan 1997. Partisekreterare. Kommunfullmäktigeledamot i Höör 1998-2002.

"Under mina två år som medlem i SDU hade jag inte träffat en endaste partikamrat. Jag blev inte ens kontaktad av partiet. Så var det faktiskt på den tiden. Någon egentlig organisation var det inte tal om."

"Politiskt hände inte mycket... Det var alltför sällan som politik överhuvudtaget diskuterades. Istället låg fokus på organisationen..."

"Alla som var medlemmar hade på den tiden möjlighet att motionera direkt till riksårsmötet, vilket egentligen var att tigga om att få ogenomtänkta förslag... Vissa motioner skrevs till och med på servetter och skickades in."

"... är det också av största vikt att renhållningen fortsätter att fungera. Vi blir avsevärt mer kritiskt granskade än övriga partier och utifrån detta måste vi arbeta."

 

 

6. Mattias Karlsson . SD-medlem sedan 1999, partistyrelseledamot sedan 2001. Pressekreterare för SD riks, politisk sekreterare för SD i Malmö.

"... jag har blivit utsatt för fler tårgasattacker än vad jag blev under min militärtjänstgöring, där jag dessutom hade en egen gasmask..."

"... partiets egna misstag är en stor del av förklaringen till att vi inte kommit längre än vi gjort efter 20 års verksamhet och partiet under en stor del av sin historia präglades av navelskåderi, bristande verklighetsförankring, bristande organisation, oklara gränsdragningar mot extremism, ..."

"Vad jag fortfarande dock tyckte mig sakna var en riktigt djupgående självkritik, professionalism i det politiska och organisatoriska arbetet, samt ett djupare engagemang i politiska frågor som låg utanför partiets kärnområden."

"Vi är på god väg att skriva historia och håller vi bara kursen är jag övertygad om att vi 2010 kommer att ta det slutliga steget från de leriga skyttegravarna till riksdagens plenisal."

 

7. Anna Hagwall . SD-medlem sedan 2001, partistyrelseledamot sedan 2005. Initiativtagare till SD:s "kvinnonätverket".

"När jag 1972 anlände till Sverige från ett kommunistiskt Ungern, hade jag ingen aning om att jag 34 år senare får mitt livs djupaste mening med att jobba för Sverigedemokraterna."

"Ingen kan ha undgått att se hur Sverige sakta men säkert försämrades på alla punkter, framförallt ekonomiskt och moraliskt. Välfärdsstaten som generationer har byggt upp med sina liv som insats plundrades av alla kategorier, såväl den ekonomiska eliten med sina groteska pensioner, avgångsvederlag och bonussystem som andra som använder det offentliga trygghetssystemet för att plundra dem som arbetar."

"Det här känner jag igen från min egen tid under socialismens ok. Jag såg hur nomenklaturan levde gott på en nivå som var helt otänkbar för oss vanliga. Jag ser paralleller. Kritik av den förda politiken bemöts massivt av den mediala eliten som hör till kategorin köpta. Jag minns lögnerna vi matades med också där av statstelevisionens lakejer."

 

8. Margareta Sandstedt . SD-medlem sedan 2006, partistyrelseledamot sedan 2006. Kommunfullmäktigeledamot i Gävle.

"Vad höll på att hända med landet och varför hördes aldrig några protester? Varje artikel vi läste, diskuterade vi ingående och slogs därmed över hur lika värderingar vi hade. Och ju mer min arbetskamrat och jag började prata, desto mer började vi också av någon märklig anledning att viska. Ungefär som om vi plötsligt hade hemligheter. Detta påpekade jag vid något tillfälle, i det hon svarade att man inte fick säga något i Sverige som gick emot de allmänna uppfattningarna. Då kunde man råka illa ut.

Det var alltså här någonstans, som jag blev varse om det osynliga hotet som nu på ett mycket konkret sätt synliggjorde sin järnpiska. Och det var nu när jag tillsammans med någon annan började upptäcka vilka synpunkter som var tillåtna och inte. Tidigare hade jag känt av den svenska åsiktsdiktaturen som en sorts molande tandvärk där jag inte riktigt lokaliserat smärtan till rätt tand."

"Det första lokala informationsmötet... Nu äntligen skulle jag få se 'mörkrets krafter' enligt tidningarna och jag måste tillstå att händelsen var lite spännande. Medan jag cyklade dit fantiserade jag om vilka jag skulle möta i lokalen på Brynäs. Enligt tidningarna borde alla se ut som nazister....

Istället fann jag lokalen fylld av pensionärer och ungdomar. En av pensionärerna stod och bredde smörgåsar och hälsade vänligt på mig. Och lite omtumlande var det då jag i all hast började tro att jag hamnat på en träff för Hyresgästföreningen. För säkerhets skull frågade jag därför en kvinna i närheten men hon försäkrade mig om att jag hamnat rätt. De flesta verkade känna varandra och stämningen var god,.."

 

9. Gabriella Johansson . SD-medlem sedan 2000, förtroendevald i kyrkomötet och stiftsfullmäktige.

"Det Sverigedemokraterna fört in i mitt liv, på pluskontot, är att jag är gift med en underbar man som delar mina värderingar, åsikter och syn på livet i allmänhet...Att vara aktiv i partiet har också gett mig en större förståelse och kunskap kring min egen historia och det samhälle vi lever i."

"När man blir utsatt för spott och spe, våld och hot så fort man framför sin åsikt, då blir det sådär. Lite av naiviteten, tron på människors inneboende godhet, hederlighet, ärlighet och medmänsklighet får ge vika för hårdare hud."

"I många av Skånes kommuner i dag är inte ett tioprocentigt stöd något ovanligt. Att var tionde person jag möter tycker som jag, är en trygghet och en uppmuntran när jag fortsätter aktivera mig inom politiken."

"...inom oss alla lever drömmen om att en dag inte behöva tänka tanken att rutorna ska krossas eller att telefonhoten ska komma eller att familj och egendom ska skadas. Någon dag ska väl även vi vara som alla andra politiker? Och våld och hot mot oss ska ses som lika allvarliga som hot och våld mot övriga politiker?"

 

10. Lars Isovaara . SD-medlem sedan 2003, partistyrelseledamot sedan 2005. Ordförande för Norrdistriktet.

"... en hel del aktuella händelser och skeenden som diskuterades och belystes med andra infallsvinklar och framförallt på ett mer öppet sätt i europeisk och amerikansk media än i svensk media. Debatten tycktes på något märkligt sätt ha låst sig i Sverige. Det verkade som bara en enda ståndpunkt förekom i vissa frågor. Invandringspolitiken och kriminalpolitiken, men även andra frågor, var sådana specifika frågor. Folk diskuterade dessa frågor (kring kaffebordet på jobbet eller i hemmet) på ett helt annat sätt än den debatt som fördes i svenska media och bland riksdagspartierna. I de sammanhangen tycktes, av någon anledning, en sådan debatt inte önskvärd eller ens nödvändig. Konformismen var total."

"Skränande demonstranter försökte störa torgmötena genom att blåsa i visselpipor och slå på diverse plåtburkar... I TV-sändningen fick jag till min stora häpnad se en man, av allt att döma med så kallad flyktingstatus, som direkt hotade Runar med en tung bricka i metall. I sista sekund lyckades en polisman avvärja hotet. Hade mannen med metallbrickan möjligen flytt från sitt hemland på grund av att hemlandet hade begränsningar i yttrandefriheten? Nu, i det land där han uppenbarligen hade fått skydd, hotade han de som använde sig av den lagstiftade yttrandefriheten. Det var något som inte stämde."

"De nuvarande riksdagspartierna har... stelnat i tänkandet och vägrar, eller helt enkelt saknar modet, att frångå den väg som de har trampat på de senaste decennierna. I praktiken har det visat sig att de lösningar som benämns integration inte har fungerat. Trots detta åberopas denna mirakelmedicin gång på gång oavsett vilken färg regeringen har. Är det inte dags att pröva en ny politik?"

 

11. Johnny Skalin . SD-medlem sedan 2000,. Kommunfullmäktigeledamot i Sundsvall. Ordförande för Västernorrlandsdistriktet.

"Besparingskraven duggade tätt, och jag stod närmast skräckparalyserad framför TV:n när Sverige år 1993 passerade 1.000 miljarder kronor i statskuld..."

"Krisen i det forna Jugoslavien medförde en massiv invandring till landet, där också Sundsvall fick sin beskärda del. Samhället blev snabbt oroligare och ganska omgående växte grupperingar av olika sorter fram,.."

"Jag började därför kritisera invandringen och invandringspolitiken i min SSU-förening... Till min egen förvåning möttes jag dock ständigt av fördömande... Det sociala politiskt korrekta trycket var alltså redan i början av 90-talet stort."

"Invandringspolitiken gick aldrig att diskutera seriöst i de socialdemokratiska leden utan att den hamnade på dagisnivå med den sedvanliga argumentationen om pizza, spaghetti, sympati och solidaritet med dem som flyr och så vidare. Alternativt blev man helt ignorerad. Ungefär som att man satt och pratade med sig själv."

"Det socialdemokratiska parti som en gång byggde folkhemmet är alltså för länge sedan historia, och i dag är det endast vi sverigedemokrater som utgör den kraft som både kan, vill och har som mål att bygga upp det på nytt."

 

12. Roger Hedlund . SD-medlem sedan 1999. . Kommunfullmäktigeledamot i Gävle.  Ordförande för Gävleborgsdistriktet.

"... påverkade mig mycket var situationen i skolan (och problemen i en skola med en stor andel invandrare var många) men också den nya vetskapen om asylmissbruket som gjorde att jag fick en ny syn på hur Socialdemokraterna skötte Sverige... Jag tvingades leva i ett konfliktfyllt och mångkulturellt samhälle, med våld och trakasserier, där det serverades olika maträtter för olika invandrargrupper, där man fastade under ramadan och där man talade sitt hemspråk med varandra under rasterna."

"... en partikamrat som några år senare delade ut flygblad på sin skola. Han fick av sin lärare förklarat för sig att mer än betyg tre i samhällskunskap kunde han inte få, eftersom han var med i Sverigedemokraterna."

"I valet 2002 visade vi hur långt man kan komma trots den mediablockad som sattes upp mot Sverigedemokraterna runt om i landet. I Älvkarleby 2002 tog vi ett mandat med råge, vi fick 3,2 procent i en kommun utan problem relaterade till invandring. Partiet arbetade metodiskt och målmedvetet, detta genom att informera väljarna med valmaterial till alla hushåll i kommunen. Vi försåg bland annat alla hushåll med information vid fyra tillfällen och i hyreshusområdena vid sex tillfällen. Detta visade att om man bara vill och jobbar målmedvetet, så kan man lyckas - även utan media."

 

13. Joakim Larsson . SD-medlem sedan 1995, tidigare partistyrelseledamot. Kommunfullmäktigeledamot i Uppsala. Ordförande för Upplandsdistriktet.

"... Sverigedemokraterna verkade vara det enda parti som faktiskt verkade anse att Sveriges historia och kultur hade ett egenvärde och att stolthet över vår historia och allt som vi faktiskt har lyckats åstadkomma här var något bra och fint."

"Partiet präglades i början mer av entusiasm än av effektivitet, för att uttrycka sig milt. Till att börja med var det helt omöjligt att komma i kontakt med någon partiföreträdare i länet. Den närmaste lokalgrupp som fanns var i Uppsala, och det fanns inga offentliga telefonnummer dit,.."

"Hade vi varit ett missnöjesparti bland andra så hade vi högst sannolikt gått samma väg som så många av de övriga småpartier som fanns ute i kommunerna vid den här tiden..."

 

14. Johan Rinderheim . SD-medlem sedan 1988 och 1997. Kommunfullmäktigeledamot i Nynäshamn. Ordförande för Stockholmsdistriktet

"Vid den första sammanräkningen efter det att Sverigedemokraterna formellt hade bildats fanns det litet drygt 280 registerskrivna medlemmar. Bland dessa visade det sig att det fanns två skinnskallar. Knappast tillräckligt för att ge den stämpeln någon substans. Saken var den att ifall ett nationellt parti demonstrerade eller höll utomhusmöte så kom det ofta större gäng med skinnskallar och anslöt sig. Det var framförallt journalister som fascinerades av detta.  Denna publicitet tenderade att locka fram fler till nästa arrangemang, vilket gjorde stämpeln till en självuppfyllande profetia."

"Även efter mitt avhopp kom Sverigedemokraterna att präglas mycket av Anders Klarströms partiledarskap. Klarström var en god talare men desto klenare organisatör."

"Två personer är särskilt ansvariga för min återkomst: Björn Söder och Tor Paulsson.

Björn Söder hade givit partiets hemsidor en välbehövlig ansiktslyftning och Sverigedemokraternas partisida kunde nu väl mäta sig med de etablerade partiernas. Tor Paulsson hade på kort tid byggt upp en ansenlig aktivistkader i Stockholm... Jag kom att alltmer engagera mig i Sd Stockholm, vilket ledde till att jag flyttade till Haninge, mönsterkommunen i den nya organisationen."

 

15. Jens Leandersson . SD-medlem sedan 1996. Kommunfullmäktigeledamot i Klippan. Ordförande för distrikt Syd inom SD.

"Idémässigt var Sverigedemokraterna att betrakta som ett historiekonservativt parti där fokus låg på den svenska historien. Engelbrekt, karl XII och Gustav II Adolf var viktiga historiska personer i partiets identitet. Sverigedemokraterna var i mångt och mycket en kompisklubb som hade mycket liten uppsökande verksamhet för att värva nya medlemmar."

"Efter några år av flygbladsutdelningar kom vi fram till att alla de som beställer information kanske skulle ringas upp..."

"...partiet blev betydligt mer utåtriktat efter att man i Stockholm hade fått in nytt folk som kom med nya idéer och tog för sig ordentligt. Nu förändrades budskapen till att mer fokusera på invandringens konsekvenser och flygbladen började tryckas i fyrfärg. Borta var den tid då samförstånd rådde likt en frimärksklubb som sitter och ugglar för sig själva."

 

16. Anders Westergren . SD-medlem sedan 1992. Kommunfullmäktigeledamot i Höör sedan 1994.

"I valet 1991 fick Sverigedemokraterna sina första kommunala mandat. Ett vardera i Dals-Ed och i min hemkommun Höör."

"Jag insåg att jag och Sverigedemokraterna som parti skulle hållas ansvarig för galenskapen. Så blev det också och jag kan inte nog förbanna min godtrogenhet den gången."

"Tina Hallgrens eftermäle i partiet har,.. inte blivit särskilt gott. Egentligen är det lite orättvist. I sina bästa stunder och innan radikaliseringen började göra sig gällande, var hon en mycket bra skribent och talare. Ibland kunde vi sitta några sverigedemokrater runt köksbordet i den lilla stugan i skogen och diskutera, varpå Tina plötsligt ryckte åt sig block och penna och på några minuter producerade en insändare eller ett underlag till ett tal som var fullkomligt lysande."

"Vad som inte är så känt är att det faktiskt uppstod en sorts vakuum i övergången mellan Klarström- och Janssoneran. I besvikelse över att valresultatet 1994 inte innebar större framgångar drog sig flera tongivande aktivister tillbaka..."

"I denna kritiska situation framträdde en räddande ängel, nämligen Lars Emanuelsson från Göteborg... Han mer eller mindre bodde på kansliet månader i sträck, jobbade hela dagen, gick av säkerhetsskäl inte ut förrän det blivit mörkt, levde på spaghetti, betalade partiets räkningar med egna pengar om det inte gick på annat vis etc. Han var naturligtvis även kansliets diktator och rättade sig nästan aldrig efter partistyrelsens beslut."

"Tidningar tog inte in våra genmälen ens på rena lögnartiklar, andra media var helt stängda för oss, våra torgmöten saboterades - ibland med polisens goda minne, våra aktivister misshandlades, bilar brändes upp, posten delade inte alltid ut våra försändelser trots att vi hade betalat, vi blev sparkade från våra jobb och utbildningar och som pricken över i diskriminerades till och med våra valsedlar i själva vallokalerna."

"När jag gick i skolan hade jag en lärare som kände en medlem i den legendariska, intellektuellt präglade motståndsgruppen Charta 77 i Tjeckoslovakien. Min lärare berättade om regimens övergrepp och förföljelser av oliktänkande och vi elever förfasade oss och var tacksamma över att leva i ett, som vi trodde 'fritt land'..."

 

17. Tony Wiklander. Med i SD sedan 2001. Tidigare ordförande för Skånes Väl. Kommunfullmäktigeledamot i Åstorp.

"Själv ledde jag Framstegspartiet i cirka 15 år fram till år 2001, det år då jag på allvar, tillsammans med de flesta partikamraterna, lade ned partiet och engagerade mig i Sverigedemokraterna."

"Att just Socialdemokraterna visat sig gå längst för att försöka stoppa Sverigedemokraterna handlar mest om förmågan att förtränga sin egen historia. De utsattes under sin uppbyggnadstid nämligen för samma sorts förföljelse av etablissemanget; yrkesförbud, misshandel, omöjligt att hyra lokaler etc. Varför?  Jo, då som nu visste etablissemanget att något nytt var på väg som folket var beredda att stödja."

 

18. Sten Andersson .  SD-medlem sedan 2002. Tidigare riksdagsledamot (m). Kommunalråd i Malmö..

"... började nyhetsredaktioner behandla oss som ett parti bland andra, vilket var en framgång.

Under valrörelsen 2006 återgick dock mycket avseende bevakningen av Sverigedemokraterna till tidigare ökänt mönster. Gammalt skräp grävdes upp igen och presenterades som nyheter under stora rubriker och den statligt understödda åsiktspolisens egen avisa Expo kunde fortsätta förmedla kraftigt vinklade 'nyheter' om Sverigedemokraterna."

"... nådde vi inte ända fram till riksdagen med valresultatet 2,93 procent.

Jag skriver 'kanske dessbättre' därför att det är min bestämda uppfattning att vi inte hade haft personella resurser vad gäller tillsättandet av politiska uppdrag om riksdagen nåtts 2006. Skulle kanske runt 20 av partiets mest aktiva bli riksdagsledamöter, plus lika många bli politiska sekreterare i riksdagen och dessutom ett riksdagskansli, hade vi fått stora problem att fylla våra stolar i landets kommuner som ökat med minst ett hundratal ytterligare mandat. Det har nämligen alltid varit min åsikt att det är bättre att lära sig krypa innan man börjar gå."

 

Många medverkande har, innan de anslöt sig till Sverigedemokraterna, varit medlemmar i ett eller flera andra partier. De riksdagspartier som därvid finns representerade är: Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Ledande sverigedemokrater, från vilka jag saknar bidrag i boken, är bland annat Jonas Åkerlund, Eva Nyman, Kenneth Sandberg, Torbjörn Kastell och Weine Berg. Med undantag av Berg är de alla tillfrågade, men har - enligt Jens Leandersson, som hållit i bokprojektet - inte visat intresse för medverkan (dvs sagt nej eller inte svarat).

Sverigedemokraterna har idag en central position, i fokus för den politiska debatten i Sverige. Det blir ofrånkomligen så nu när det mångkulturella projektet alltmer visar sitt sanna - och mycket fula - tryne. Det är svårt att se hur SD skulle kunna hindras att vid nästa riksdagsval komma in i riksdagen.

Redan denna inramning kan vara en anledning att skaffa "20 RÖSTER OM 20 ÅR". Dessutom innehåller boken alltså en hel del av intressant läsning.

Jan Milld


 Se vidare:

Förebilder och dubbla måttstockar

Kritik och kritik

Medialogik

SD - med tvekan