10 frågor till Schori:

Blågula Frågor begärde våren 1996 en intervju med Pierre Schori, då nytillträdd som invandringsminister. Våren 1997 hade vi ännu inte fått något svar på vårt brev, och gjorde därför en påstötning. Detta resulterade i ett besked, muntligt, från en av Schoris medarbetare. Beskedet blev nej.

Vi har därefter gjort ytterligare påstötningar, för att få veta varför det blev nej. Hittills dock utan att få något svar.

Här publiceras 10 frågor som vi idag skulle vilja ställa till invandringsministern:

 


Fråga 1:

Invandringpolitik, handlar det i grunden om att vara god eller ond?

Är man då godare ju fler människor man vill låta stanna i Sverige?

Finns det ingen gräns för Sveriges kapacitet? Finns inte risken att resultatet blir allt annat än gott, om denna gräns överskrids?

I propositionen 1990/91:195, "Aktiv flykting- och immigrationspolitik" skrev den dåvarande s-regeringen: "Varje land har ett ansvar för sina egna medborgare". Är det en ståndpunkt som Du ansluter Dig till?

 


Fråga 2:

Du har sagt att det mångkulturella samhället är "framtidens berikande salt". Vad menar Du då?

Det är ju ett faktum, att infödda svenskar i stor omfattning söker sig bort från invandrartäta områden. Vad tror Du att det beror på? Finns det inga slutsatser att dra av detta?

 


Fråga 3:

Ska folkets vilja följas när det gäller invandringspolitiken? Sker det idag?

Ser Du något problem i att det är vissa människor som fattar besluten om generositet, medan det sedan blir andra som får betala för denna generositet?

 


Fråga 4:

I riksdagen den 21/5 -97 sa Du:

"- I flera fall fiskar moderaterna i grumliga vatten av missnöje med förment höga kostnader för bidrag till invandrare."

Hur ska detta tolkas?

Menar Du att det inte är sant att många invandrare är arbetslösa och inte är sant att detta leder till hög socialbidragsutgifter för många kommuner?

 


Fråga 5:

I riksdagen sa Du också att det förra året rådde i stort sett "balans" i migrationen för svensk del, genom att nästan lika många flyttade ut som flyttade in.

Men mot bakgrund av den väldiga invandring Sverige haft under de senaste 10 åren och mot bakgrund av de ekonomiska och sociala problem som detta medfört - är det inte önskvärt att få igång en omfattande återvandring?

 


Fråga 6:

Du har sagt att 0,7% av BNP i u-bistånd är en "skammens gräns", som inte får underskridas.

Samtidigt finns det afrikanska ledare, som säger att västvärldens u-bistånd snarare stjälper än hjälper.

Ska det inte vara en förutsättning för u-bistånd, att pengarna verkligen gör nytta?

 


Fråga 7:

I riksdagen har Du också sagt:

"- Här har man givit legitimitet åt grupper som dessbättre har haft problem med att komma ut med sitt främlingsfientliga budskap..."

Blågula Frågor har undersökt DN Debatt. Det visar sig då att bland de 16 personer som under de senaste 3 åren fått in 3 inlägg eller fler om kring invandringen återfinns inte en enda kritiker - samtliga är anhängare av en "generös flyktingpolitik. Är det detta som Du applåderar?

 


Fråga 8:

Du talar om främlingsfientlighet. Förekommer det inte också en svenskfientlighet? Är den mindre av ett problem?

 


Fråga 9:

Du har anklagat moderaterna för att, genom sitt nya program, "flirta med invandrarfientliga krafter".

Vad lägger Du här in i begreppet? Kan man vara kritisk mot invandringen utan att vara "invandrarfientlig"? Finns det alls något utrymme för kritik?

 


Fråga 10:

Riksdagsmannen Sten Andersson (m) bor själv i ett invandrartätt område, i Malmö. Du bor däremot i ett område där det finns få invandrare.

Skulle Du inte vinna i trovärdighet och dina åsikter få större tyngd, om Du bodde i exempelvis Botkyrka?

Tror Du att ett sådant miljöombyte skulle kunna påverka Dina åsikter?