Ur insändare i SvD den 25/8 -97, skriven av Irene Ferguson:

"Med tanke på de hätska uttalanden som gjorts undrar man hur det står till med lämplighet och opartiskhet hos somliga av övrig personal. Finns det rent av risk att man hos t ex personal med invandrarbakgrund eller andra personliga relationer till invandrare slits mellan dubbla lojaliteter? Dino Lopez och Karima Hakims kategoriska påståenden om Sandbergs 'främlingsfientlighet och inhumana handläggning' skingrar knappast sådana farhågor.

Hur hög är förresten invandrartätheten på flyktingmottagningarna i Malmö resp Norrköping? Skattebetalarna vill säkert veta efter vilka kriterier personal tillsätts: utbildning, arbetslivserfarenhet, släktskap och/eller andra relationer till dem som rekryterar."