"... det är din och min rätt att - inom lagens råmärken - fritt äta, klä oss och bete oss hur vi vill, som ifrågasätts när ropen på konformitet stiger som giftmoln mot skyn."

Lena Häll Eriksson i SvD den 29 juli 1997

 


Hur kan vi hejda boendesegregeringen? I de redan invandrartäta områdena har andelen invandrare på senare år ökat. Där invandrare flyttar flyttar in, svenskar ut. Bakgrunden till detta är sociala problem och dåligt beteende bland invandrare, som gör att svenskarna inte trivs.

I det läget talar Invandrarverkets chef om att invandrare ska få bete sig hur de vill!

Anpassningsproblemen i sig är i någon mån givna. Det kan bero på krigsupplevelser, det kan bero på kulturella skillnader.

Ett minimum är ändå att det svenska samhället ger klara signaler. Från myndighetshåll måste finnas förväntningar, att invandrare också själva ska bjuda till. Annars blir prognosen dålig.

SIV-chefens uttalande måste betraktas som ett mycket grovt tjänstefel. Om någon person ska avskedas från Invandrarverket bör Lena Häll Eriksson stå först i tur.

Det är olämpligt att människor med hennes uppfattningar arbetar hos SIV.