Har förespråkande av minskad invandring blivit liktydigt med "rasism"?

 


Den konventionella och traditionella, mer begränsade, innebörden av ordet "rasism" är föreställningen att människor har olika värde beroende på hudfärg och utseende.

Antag att Kenneth Sandberg i den bemärkelsen vore rasist. Då vore detta skäl att ifrågasätta hans lämplighet för arbetet som handläggare. Men så är det ju inte. Han har synpunkter på politiken. Det är någonting annat.

Mer än de flesta har Kenneth Sandberg för övrigt ägnat sitt liv åt internationellt solidaritetsarbete.