Varken Schori, Häll-Eriksson eller Diaz har klargjort vad de lägger in i begreppet "rasistiska åsikter"

 


I media blir effekten också märklig, när en journalist frågar någon om han eller hon "är rasist". Så länge innebörden av ordet inte har klarlagts blir det ungefär lika begåvat som att fråga huruvida någon är "xy-ist".