José Alberto Diaz ser nu ut att kunna få sin vilja igenom...

 


Diaz har också drivit kravet på att "rasistiska organisationer" ska förbjudas (se "Diaz farliga liberalism"). Detta ger anledning till två reflektioner:

1. Det finns verkligt rasistiska organisationer, och det förekommer rasistiskt våld i Sverige, riktat mot invandrare. Dessa organisationer svarar dock för bara en mindre del av detta våld, det mesta våldet är spontant, och förövarna är inte organiserade.

2. Det finns organisationer som stämplats som "rasistiska", men som inte är det. Dit hör exempelvis Blågula Frågor och Folkviljan. Ska dessa organisationer förbjudas?

Talar man om att förbjuda rasistiska organisationer, då borde man känna ett tungt ansvar att klargöra var gränserna ska dras, så att inte ett sådant förbud kan riktas mot varje opposition och strypa all demokratisk debatt.

Något sådant klargörande har Diaz dock inte visat intresse för.